- Den eneste sikkerhetsrisikoen med CO2 er at hvis man har en for stor konsentrasjon, så kan det forårsake kvelning. Har man et lite maskinrom og en stor fylling, så er det krav til gassdetektor tilkoblet alarmsystem, sa dr. ing. Jørn Stene fra COWI på webinaret -Naturlige kuldemedier - CO2”, som ble arrangert av Norsk Varmepumpeforening den 27. januar.

- CO2 er et naturlig kuldemedium da det er en naturlig del av jordens biosfære, og har dermed ingen ukjent syntetisk sammensetning. CO2 har ingen ozonnedbrytende effekt, og når det brukes som kuldemedium har det heller ingen drivhuseffekt, sa Stene. CO2 er dessuten ubrennbar og ugiftig.

CO2 ble tidligere brukt som kuldemedium i perioden 1900-1960, men ble etter hvert erstattet av KFK og HKFK av praktiske årsaker.

Dr. ing. Jørn Stene fra COWI. Foto: Fleming Stene

CO2 ble reintrodusert som kuldemedium av professor Gustav Lorentzen ved NTNU. Den første patenten på CO2 bilkjølingsanlegg kom i 1988. – Hensikten var å erstatte KFK12 (R12) i bilkjøleanlegg. Det sto for halvparten av alle KFK-utslippene på den tiden, sa Stene.

- I dag er CO2 kuldeanlegg standard i supermarkeder og dagligvarebutikker, og det bygges også mange industrielle CO2-kuldeanlegg. Det har vært en formidabel utvikling, sa Stene.

Verdens første CO2-varmepumpe ble produsert i Japan i 2001 (EcoCute) basert på patenter fra Norsk Hydro, som hadde finansiert mye av forskningen på CO2 som kuldemedium ved NTNU og SINTEF Energi. I 2021 var det solgt cirka 7 millioner CO2-varmtvannsvarmepumper i Japan.

- I 2014 fikk vi den første norskproduserte CO2-varmepumpen. – Vi har dessverre ingen norsk produsent lenger, men vi har hatt en positiv utvikling med mer og mer bruk av CO2 i varmepumpeanlegg, sa Stene.

CO2 brukes mye som kuldemedium i varmepumper for varmtvannsberedning. Det er også mulig å bruke den i kombianlegg for varmtvannsberedning, romoppvarming (radiatorer, konvektorer, gulvvarme) og ventilasjonsluftoppvarming (varmebatterier), men det krever en spesiell utforming av varmesystemet med seriekobling av varmelaster med synkende temperaturnivå for å oppnå høy effektfaktor (COP) for varmepumpen.