Dette sier fagsjef varmepumper Morten Solsem i ABK-Qviller AS. 

– Vi har solgt ganske mange propanvarmepumper til små og mellomstore vannbårne prosjekter, men det er også en del standardleveranser, hvor det ikke er beskrevet naturlige arbeidsmedier, sier Solsem. – Men det er stadig flere som etterspør varmepumper med naturlige arbeidsmedier.

Viktig å skille mellom lav GWP- og naturlige medier

– En ting det er viktig å skille mellom, er arbeidsmedier med lav GWP (Global Warming Potential) og naturlige medier som ammoniakk, CO2 og propan. For under lav GWP-medier så finner vi også syntetiske medier, som HFO, som har en veldig lav GWP, men som har stor usikkerhet i forhold til spaltestoffer når de slippes ut i atmosfæren. Da oppstår det nedbrytingsstoffer som viser seg å være standhaftige, og blant annet kan samles opp i drikkevannskilder, sier Solsem.

– På grunn av at HFO-medier har uheldige spaltestoffer som kan være både giftige og miljøskadelige, så har vi ikke noe særlig tro på dem fremover. Vi tror det blir en overgang til de naturlige mediene, der hvor de passer inn, og at vi beholder noen medier med middels høy GWP-verdi i tilfelle naturlige medier ikke kan benyttes, sier Solsem.

– Det er veldig stor forskjell på å beskrive en lav GWP-løsning, og glemme konsekvensene av spaltestoffer, versus en løsning med naturlige arbeidsmedier som finnes naturlig i atmosfæren, og som vi vet ikke har noen type negativ effekt, sier Solsem.