Dette melder Kyoto Group.

Kort fortalt bruker demonstrasjonsanlegget vindenergi til å varme opp salt til 525 grader. Det smeltede saltet blir brukt til å danne damp, som varmeveksler med fjernvarmesystemet, slik at varmen ledes inn i fjernvarmenettet.

Teknologien er kjent i Sør-Europa, hvor den brukes til å lagre solenergi, men det er første gang at molten salt-teknologien brukes i Danmark til å lagre overskuddselektrisitet som varme for senere bruk i et fjernvarmenett.

– Fornybare energikilder er uforutsigbare. De produsere kun energi når solen skinner, og vinden blåser, noe som skaper store svingninger i prisene. Men med det nye demonstrasjonsanlegget på Nordjyllandsverket, kan vi, når det blåser mye, og vindenergi er billig, lagre den som varme. Derfor blir anlegget enda et viktig skritt i den grønne omstilling og utfasing av fossile energikilder som for eksempel kull, sier Lasse Olsen, formann for Nordjyllandsværket AS ifølge energy-supply.dk.

Første demonstrasjonsanlegg

På området som i dag huser Nordjyllandsverket, er man i full gang med å etablere et grønt testsenter, som med sin beliggenhet helt tett på produksjonen på Nordjyllandsverket kan bidra til å utvikle og teste nye forsyningsløsninger og forbedre løsninger som finnes allerede i dag.

– I Aalborg Forsyning vil vi gjerne spille en aktiv rolle i å utvikle og prøve fremtidens grønne løsninger. Det termiske batteriet fra Kyoto Group blir det første demonstrasjonsanlegget i det grønne testsenteret, så både for oss og Kyoto Group er det snakk om en viktig milepæl. Vi ser store perspektiver i løsningen, men i første omgang vil vi gjerne teste og verifisere at det virker i forbindelse med fjernvarme, sier Søren Gais Kjeldsen, adm.dir. i Aalborg Forsyning.

HeatCube i praksis

I Kyoto Group er det en stor glede over avtalen med Nordjyllandsværket AS, og adm. direktør Christopher Kjølner ser frem til å prøve det termiske batteriet som de har kaldt HeatCube.

– Det er vår første kommersielle avtale med HeatCube, og vi gleder oss til å levere varme til fjernvarmenettet i Aalborg, og på den måten bidra til å utfase bruken av kull. HeatCube er et skalerbart lagringssystem, og vi ser et stort potensial for å utvide installasjonen over tid, sier han ifølge energy-supply.dk.

Anlegget forventes å bli satt i drift i 2. kvartal 2022.