Dette melder Statsbygg.

Totalt åtte varmelagringstanker er nylig løftet inn i kjelleren. Tankene skal fylles med vann som er oppvarmet med overskuddsvarme fra kjølemaskinene som skal kjøle ned byggets mange energikrevende maskiner. Vannet vil deretter pumpes rundt i bygget og bidra til oppvarming. Ved behov for ytterligere varme, tas denne fra nabobygget IFI 2, ved Universitet i Oslo. Hvis det trenges ekstra varme på kalde vinterdager, vil det brukes fjernvarme, der tankene vil fungerer som et effektdempende tiltak.

God erfaring med varmelagringstanker

AF Energi, som har kontrakten for rørarbeider, har gode erfaringer med varmelagringstanker. Det er lagd en systemløsning som er skreddersydd for Livsvitenskapsbygget.

– Med en lagringskapasitet på rundt 4 000 kWh vil dette monne bra for oppvarming ved normal drift, sier prosjekteringsleder Åsmund Elnan i AF Energi, som legger til at kapasiteten kan økes avhengig av lagret temperatur.

– Som en stor aktør i byggebransjen er Statsbygg en viktig bidragsyter i dugnaden for å få ned energiforbruket i eiendomsnæringen, sier Per Roger Johansen, prosjektdirektør i Statsbygg.

– Derfor er det godt å se at Livsvitenskapsbygget, som skal romme energikrevende forskningsvirksomhet, utnytter all overskuddsenergien som blir produsert.

Varmelagringstankene har fått Enova-støtte. Totalt støttebeløp fra Enova til Livsvitenskapsprosjektet, er på 31,6 millioner kroner.

Livsvitenskapsbygget skal bli et felles bygg for ledende universitets- og sykehusmiljø innen helse og bærekraft, og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Når det står ferdig, vil bygget samle forskningsmiljøene innen kjemi, farmasi og livsvitenskap ved Universitetet i Oslo i tillegg til forskere fra Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo Universitetssykehus.