Dette melder Dansk Fjernvarme.

Varmelageret er etablert i Taastrup og er allerede tatt i bruk, men anlegget blir offisielt innviet onsdag 19. april. Det er et damtermisk lager som ifølge en felles pressemelding utnytter energien i Storkøbenhavn-systemet enda bedre. 

Du lagrer fjernvarmen når den er billig å produsere, og bruker varmen fra lageret når den er dyr å produsere. Det nye lageret kommer derfor den totale strøm- og varmeproduksjonen i hele hovedstadsområdet til gode, og dermed den grønne omstillingen.

– Den siste strategiske varmeplanen for hovedstadsområdet anbefalte en tidobling av varmelagringskapasiteten, og det fremtidige damvarmelageret i Høje Taastrup blir nå den første konkrete implementeringen av den anbefalingen, sa Morten Stobbe, direktør i VEKS, til bladet Fjernvarmen da han omtalte prosjektet.

Den gang beskrev han demningens termiske lagring som et resultat av en ny type partnerskap mellom energiprodusenter, inkludert kraftvarmeanlegg og avfallsforbrenningsanlegg, i tillegg til transmisjonsselskaper og fjernvarmeselskaper.

– Forretningsmessig og avtalemessig er damvarmelageret en innovasjon i bransjen, fordi det har lykkes å etablere et bredt samarbeid mellom energiprodusenter, overføringsselskaper og distribusjonsselskaper. Det er ikke sett før at så mange parter går sammen om en lagringsløsning, og at man forplikter seg 20 år frem i tid, sa Morten Stobbe , ifølge Dansk Fjernvarme.

Lagerets kapasitet på 70 000 m3 fjernvarmevann inngår allerede i den daglige planleggingen av varmeproduksjonen i hovedstadsområdet. Lageret fungerer som et ukentlig varmelager, i motsetning til eksisterende danske sesonglagere, hvor sommerens lagrede varme fra solvarmeanlegg brukes når fyringssesongen starter. 

Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS' varmelager vil også spare fossilt spisslastbrensel i lokale fjernvarmekjeler; kjeler som brukes i spesielt kalde perioder. 

– Damvarmelageret skal gjøre at vi i fjernvarmesystemet kan utnytte enda mer varme fra kraftvarmeanlegg, avfallsforbrenningsanlegg, el-kjeler, datasentre, varmepumper og andre varmekilder. Vi ser frem til et mer desentralisert energisystem, og store varmelagere passer godt inn her, sa direktør i Høje Taastrup Fjernvarme, Astrid Birnbaum, tidligere, til bladet Fjernvarmen.

 – For kraftvarmeverkene betyr det at de kan produsere strøm når prisen er attraktiv, og samtidig levere varme til fjernvarmenettet. Hos fjernvarmeselskapene kan vi med damvarmelageret spare spisslastproduksjon, som er dyrt og lite grønt.