Dette melder Norsk Varmepumpeforening.

Programmet for varmesentraler ble endret høsten 2023, blant annet med høyere støttesatser. Det har to kategorier: Små og mellomstore varmesentraler med maks støttebeløp 3 millioner kroner, og store varmesentraler med maks støttebeløp 9 millioner kroner. 
 
Alt fra orgelverksted og gartneri til byggevarebutikk og Riksarkiv har fått støtte til varmesentral, viser prosjektoversikten på Enovas nettsider

57 bergvarme-prosjekter

For små og mellomstore sentraler er det ingen søknadsfrist; her kan du søke Enova om støtte fortløpende. Til nå har 119 prosjekter fått tilsagn om støtte. Varmepumper og bioenergi utgjør flest prosjekter, viser en oversikt fra Enova: 
 

57 prosjekter har fått støtte til bergvarme

  • I gjennomsnitt har prosjektene investert 29 350 kr/kWh installert effekt
  • Av dette utgjør etablering av energibrønn i snitt 10 000 kr/kWh installert effekt
  • Støttesats for bergvarme er 2500 kr/installert kWh, med tillegg for akkumulator og nærvarme

40 prosjekter har fått støtte til bioenergi

  •  I gjennomsnitt har disse prosjektene investert 7 260 kr/kWh installert effekt
  • Støttesats for bioenergi er 2400 kr/kWh, med tillegg for akkumulator og nærvarme

 17 prosjekter har fått støtte til luft-vann-varmepumpe med akkumulator

  • I gjennomsnitt har prosjektene investert 12 437 kr per kWh installert effekt
  • Støttesats for disse prosjektene er 1000 kr per installert kWh

Bio-prosjektene er størst

Målt i kroner har Enova gitt mest støtte til bioenergi-prosjekter med snaut 41 millioner kr. Det skyldes at disse prosjektene er store. 

- 12 av 15 prosjekter som får mer enn 1 million kr i støtte er bioenergi-prosjekter, opplyser seniorrådgiver Marit Sandbakk i Enova. 

Totalt har bio-prosjektene fått snaut 41 millioner kr i støtte, mens de 27 bergvarme-prosjektene har til sammen fått snaut 19 millioner kr. 
 
Til nå har Enova behandlet 160 søknader om små og mellomstore varmesentraler. 
– 41 av dem er avvist, men de fleste av dem har kommet tilbake med søknader som har blitt vedtatt, forteller Sandbakk. 

For store varmesentraler har Enova til nå bare fått inn én søknad.