Den største tildelingen Enova noensinne har gjort innenfor maritim transport i én og samme søknadsrunde går til hydrogen og ammoniakk.

Støtten ble offentliggjort i dag under et arrangement for maritim næring hos DNV/Grønt Skipsfartsprogram på Høvik, hvor også klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen var til stede. 

– Klimaomstilling i skipsfarten er helt nødvendig for at vi skal klare å nå klimamålene våre. Det er mange utfordringer knyttet til omstillingen, men dagens rekordstore tildeling er et stort steg i riktig retning. Det er veldig positivt å se at Enova kan spille en viktig rolle for omstillingen av skipsfarten. Jeg gleder meg til å se hva næringen kan få til fremover, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, ifølge en pressemelding.

– Vil etablere etterspørsel 

Formålet med støtteprogrammene er å etablere de første fungerende verdikjedene for ammoniakk og hydrogen til maritime formål. 

For å lykkes med dette må også prisen på hydrogen og ammoniakk bli konkurransedyktig med fossilt drivstoff, noe Enovas støtteprogrammer for produksjon og infrastruktur vil bidra til.  

– Enova skal bidra til å få på plass et velfungerende første marked for nullutslippstransport til sjøs. Gjennom støtten til disse fartøyene etablerer vi nå en etterspørsel etter drivstoffene. Programmet må derfor sees i sammenheng med kommende støtte også til hydrogenproduksjon og ammoniakkbunkring, og totalt snakker vi nå omstilling i en helt annen skala enn før, forteller Enova-sjef Nakstad.

Hard konkurranse 

Til sammen støttes ni hydrogenfartøy og seks ammoniakkfartøy i denne søknadsrunden, til et samlet beløp på over 1,2 milliarder kroner. 

De innstilte selskapene er Høegh Autoliners og Amon Gas (ammoniakk) og Maris Fiducia, Møre Sjø, Napier og Halten Bulk (hydrogen).  

– Konkurransen var hard, og det var mange gode prosjekter som dessverre ikke nådde helt opp. Det lover veldig godt for den videre satsningen og neste søknadsrunde. Med disse pionérprosjektene går Norge i front, og vi ser at maritim næring nå er ved et vippepunkt hvor omstillingen herfra kan akselerere, sier Nakstad.