- De som velger et anlegg der det er mulig å brenne flere typer brensel, har mulighet for å få bedre økonomi, sa Martin Solli i Solli Bioenergi i et innlegg på Bioenergidagene i november.

- Hvis man finner et sagbruk, eller en industribedrift, som kan levere brensel til lavere priser, så vil det se mye bedre ut på bunnlinjen, sa Solli.

- Poenget er at man må lete etter det brennstoffet i nærområdet som er billigst. Kan man spare for eksempel 15 øre per kWh, så vil det ha veldig mye å si for økonomien, sa Solli.

Med en kjele på 500 kW kan man produsere cirka 1,5 GWh per år. Med en brenselskostnad på 40 øre/kWh, så har man en kostnad på 600 000 kroner per år. Finnes det alternative brensler i nærområdet som man kunne ha fyrt med til 25 øre/kWh, vil man ha spart 225 000 kroner i året. - Har kjelen en levetid på 20 år, ville dette ført til en besparelse på 4,5 millioner kroner, sier Solli.

De som investerer i kjeler, bør være oppmerksomme på dette. - Det kan være at de som selger kjeler ikke er flinke til å informere, de selger jo kjeler, ikke brensel, sa Solli.

- Det er mer og mer vanlig at kjeler opptil 1 000 kW kan fyre med flere typer brensel. Har man en kombinasjonskjele, så kan man velge, sa Solli.

- Man har valget når man skal investere. Et anlegg på cirka 500 kW som kan brenne flere typer brensel, koster kanskje 100 000 kroner mer enn et anlegg som bare kan brenne en type brensel, sa Solli. - Jeg vil anbefale at man velger en kjele som tar både óg.

Mye spon tilgjengelig

Det er mye spon tilgjengelig ute i markedet. - Det er veldig få som kan brenne spon direkte, sier Solli.-  Problemet med spon er at det er veldig volumiøst. Har du muligheter for å fyre med det, så koster det skjorta i transportkostnader.

På en lastebil med pellets får du cirka 160 000 kWh, på en bil med briketter 150 000 kWh og på en lastebil med flis 70 000 kWh.-  Skal man laste en bil med spon, så er det enda mindre enn det, kanskje ned i 30 til 40 000 kWh. Da skal spon prises veldig billig for at noen skal gidde å kjøpe det, sier Solli.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 1/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!