Dette melder Norsk Varmepumpeforening.

Systemtankegang er ren ryggmarksrefleks hos Havskjold, som har fartstid fra både NVE og Statkraft blant mange solide poster på CVen.

- Varmepumper kan bidra til å redusere effektproblemene i et energisystem, sier Havskjold, til daglig avdelingsleder energi, miljø og teknikk i Erichsen & Horgen. Havskjold sikter til at væske-til-vannvarmepumper bruker langt mindre strøm enn direktevirkende el ville gjort på de kaldeste dagene.

En del av fremtidens løsninger

Havskjold var ikke vanskelig å be da Varmepumpeforeningen trengte et nytt styremedlem.

- Jeg ser varmepumper som en kjempeviktig del av fremtidens løsninger, og har stor tro på at foreningen er en viktig aktør. Så muligheten til å bidra og påvirke var for spennende til å si nei til, sier hun. Varmepumper har vært med helt siden hennes første jobb, og underveis har Havskjold også tatt doktorgrad i temaet ved NTNU.

Mer vekt på driftserfaring

I hverdagen hos Erichsen & Horgen opplever Havskjold at det å få inn varmepumper nesten går av seg selv hos kunder med miljøfokus.

- Jeg synes ikke jeg hører om noen som vil ha noe annet enn varmepumper i større bygg, hvor kjølebehovet ofte avgjør valget, sier hun. Også miljøsertifiserte bygg ender gjerne med varmepumpe, kombinert med solceller på taket. Samtidig mener Havskjold at bransjen har en del å jobbe med.

- Vi bør bli flinkere til å formidle enda flere fakta om driftserfaringer og reelle tall for besparelser. Og få fram varmepumper er en effektiv måte å produsere varme og kjøling på som også er bra for energisystemet!

- Utrolig stolte

I rollen som styremedlem er det først og fremst erfaring med virkemidler og lovverk pluss systemtankegangen Havskjold ser som sin styrke. Og den er daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen glad for å få inn.

- Vi er utrolig stolte over at Monica takket ja til å bli med i styret vårt. Det finnes ikke mange med så bred erfaring og fagkompetanse som henne. Monicas tverrfaglige kompetanse vil komme veldig godt med i vårt arbeid med politikk og rammevilkår, sier han.