Dette sa finansbyråd i Oslo kommune, Einar Wilhelmsen, i en paneldebatt under frokostseminaret ”Hvordan kan vi sikre rask energieffektivisering av bygg?” som ble arrangert av flere organisasjoner den 26. april.

– Det jeg har lært som styringspolitiker, er at skal mål nåes, så er man nødt til å gi de underliggende etatene beskjed om at målene skal nåes, og gjennomføre det som skal til, sa Wilhelmsen. 

– Nå har vi den situasjonen at politikerne på stortinget sitter og skrur sammen ulike virkemiddelpakker for å forsøke å nå målene. Det er fordi regjeringen ikke gjør det. Dette fordi man ikke bruker virkemiddelapparatet med alle de flinke folkene der, til å nå målene, sa Wilhelmsen. 

– Hadde de gitt Enova beskjed om å realisere f.eks. 10 TWh energisparing innen 2030, og gitt dem den nødvendige finansieringen til å gjøre det, så vil det realisert målet. Det har de dessverre ikke gjort. sa Wilhelmsen.

Wilhelmsen ble i utgangspunktet optimistisk da regjeringen la frem det nye tillegget til Energimeldingen. – Det er krig i Ukraina, Europa skal slutte med gass, strømmen koster kr. 2,50 per kWh; bra at regjeringen handler, tenkte jeg, sa Wilhelmsen.

– Og hva sto det så om energieffektivisering. Jo, at man neste år skal vurdere å flytte ansvaret for et eller annet over til Husbanken. Det er fornuftig, men dette er altså det eneste aktive regjeringen vil gjøre- og det skal til alt overmål skje først skje til neste år. Dette har vi ikke tid til, sier Wilhelmsen 

– Men, ok, tenkte jeg. Det aller raskeste vi kan gjøre er å bygge ut solenergi. Det kan vi gjøre i år. Vi trenger ikke utrede, vi kan bare begynne å handle. Vi vet hva som skal til, sa han.

Det som var nevnt om solenergi i tillegget, var at regjeringen skal utrede hva som er målet i Hurdalsplattformen. – Vi kommer ikke noe sted når vi holder på sånn. Det er det som er problemet i energieffektiviseringspolitikken, sa Wilhelmsen.

– Det er fint med mål. Men det som teller er at man vil nå målene. Gi virkemiddelapparatet beskjed om at målene skal nåes. Så kan man måle måloppnåelse fremover. Hadde regjeringen gjort dette, så hadde vi vært i gang, sa Wilhelmsen.