Dette melder Novap.

Med en ny regjering på plass jobber mange organisasjoner nå knallhardt for å påvirke både regjeringspartiene og opposisjonen. Norsk Varmepumpeforening og en rekke samarbeidspartnere har blant annet oppfordret Regjeringen til å prioritere energieffektivisering i boliger og yrkesbygg. 

Kan redusere energiforbruket med 20 TWh

- Ett av forslagene våre er en milliard i støtte årlig til energieffektivisering og lokal energiproduksjon i boliger og bygg. Det er en kraftig økning fra dagens nivå, sier rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. De neste ti årene kan energisparingstiltak og egenproduksjon i boliger og bygg redusere energiforbruket med nær 20 TWh fra dagens nivå.

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

De 21 miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjonene foreslår fem andre grep i en strømsparingspakke som bør iverksettes raskt: 

  • Spissede støtteordninger mot borettslag og sameier
  • Sårbare grupper må hjelpes med å gjennomføre enøktiltak, for eksempel gjennom Husbanken
  • Tilbud om gratis kommunal energirådgivning
  • Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører energieffektiviseringstiltak
  • Høyere avskrivningssatser ved investeringer i energirenovering i næringsbygg

Nye virkemidler

- Vi er også opptatte av hva myndighetene må gjøre på lengre sikt, sier Baardsen. Organisasjonene mener Regjeringen må legge fram planer for: 

  • Minimum 10 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030, og minimum 5 TWh av dem innen 2025. 
  • Nedtrapping til vesentlig redusert energiforbruk i bygg innen 2050, fordelt på delsektorer med årlige nedtrappingsforpliktelser. 
  • Rehabilitering og energieffektivisering av bygg i samsvar med kravene i EUs bygningsenergidirektiv.

- Disse planene må beskrive både nødvendige virkemidler i Enova og nye virkemidler for bygningssektoren, sier Baardsen.