Dette melder Norsk Varmepumpeforening.

Enova støtter en rekke ulike tiltak som kan spare energi for norske boligeiere, men det er stor forskjell på treffsikkerheten. Enkelte tiltak blir bare gjennomført i noen titalls boliger i løpet av et år, mens de mest populære tiltakene velges av flere tusen boligeiere. Dette gjelder blant annet flere typer varmepumper og balansert ventilasjon.

- I midten av november hadde Enova igjen om lag 92 millioner kroner de kunne ha delt ut, men det vil de ikke klare. Da er det rart at de ikke satser mer på tiltakene folk faktisk vil ha, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. 

Tar feil om markedet

Enova varslet i september i fjor at støtten til flere av de mest populære tiltakene skal reduseres eller fjernes.

- De begrunnet det med høye utbetalinger i 2018 og 2019. Men at så mange fikk støtte til varmepumper disse årene skyldes forbudet mot oljefyring som trådte i kraft 1. januar i år, sier Hagemoen. Etter at dette forbudet ble innført, har rundt 73 prosent færre fått støtte til varmepumper sammenlignet med i 2019. Enova har nå utsatt fristen for når disse kuttene skal gjennomføres for tredje gang, til 1. juli 2021. 

Passive i koronakrisen

Varmepumpeforeningen og ti andre organisasjoner ba i vår klima- og miljøministeren doble støttesatsene framfor å kutte. - Det er svært skuffende at Enova har vært så passiv gjennom koronakrisen, sier Hagemoen. En rekke bedrifter i de berørte bransjene sliter nå tungt økonomisk. Mange boligeiere har brukt de siste månedene til å pusse opp, men vegrer seg for større investeringer som varmepumper. 

- Her kunne faktisk Enova ha gjort en forskjell i en vanskelig tid for norsk økonomi , og det innenfor egne budsjetter. Den muligheten synes vi det er uforståelig at de ikke griper, sier Hagemoen.