Dette sier rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening.

– Det er som regel sånn at hvis du har et vannbårent distribusjonssystem med radiatorer eller gulvarme, så vurderer man luft-vann- eller væske-vann-varmepumpe, sier Baardsen. – Hvis man på grunn av investeringskostnader, eller grunnforhold, ikke kan investere i bergvarmepumper (væske-vann) så er luft-vann-varmepumper et godt alternativ.

– Hvis man har oppvarming med både panelovner og vannbåren varme, kan det være et alternativ å ha både en luft-vann-varmepumpe og en luft-luft-varmepumpe, sier Baardsen. – Panelovner kan skiftes ut med luft-luft-varmepumper og radiatorer kan man koble på en luft-vann-varmepumpe.

Høy distribusjonstemperatur en utfordring

– En utfordring kan være hvis man har for små radiatorer, for da har man behov for en veldig høy distribusjonstemperatur, sier Baardsen.

– Da må man investere i dyrere varmepumper som blir mindre effektive. Man vil alltid ønske å ha så lav distribusjonstemperatur som mulig, sier Baardsen.

– Teknisk sett kan man lage varmepumper med et høyt temperaturløft, men da må du ofte montere to kompressorer, noe som gjør at anlegget blir dyrere. Og i tillegg vil begge kompressorene trekke strøm, noe som resulterer i en lavere effektfaktor (COP), sa Baardsen.

– Istedenfor radiatorer kan man bruke viftekonvektorer. De bruker lavere temperatur og er bedre egnet for en varmepumpe, sier Baardsen. – Det er også et alternativ å sette inn viftekonvektorer i tillegg til radiatorer. Da får man en billigere varmepumpeløsning fordi anlegget kan levere en lavere temperatur.

 

Tveita Borettslag består av 3 blokker og til sammen 819 leiligheter. Foto: Tekniske Nyheter

I Tveita borettslag i Oslo har man byttet ut alle radiatorene med større radiatorer, for å kunne levere varme med lavere temperatur. Foto: Tekniske Nyheter

 

– I et hotell for eksempel, vil det være mest aktuelt å ha viftekonvektorer i fellesarealer. På rommene er de ikke så aktuelle, fordi de avgir litt støy, sier Baardsen.

– Det er også en mulighet å sette inn to radiatorer i et rom. Da kan man kjøre en lavere temperatur på varmeanlegget, fordi det blir en høyere varmeavgivelse, sier Baardsen. I Tveita borettslag i Oslo har man byttet ut alle radiatorene til større radiatorer, for å kunne levere varme med lavere temperatur.

– For en varmepumpe er det alltid en fordel med lavest mulig temperatur på varmeleveransen, sier Baardsen.

– Har man et næringsbygg med et stort tappevannsbehov, som for eksempel et hotell, er varmepumper med CO2 som arbeidsmedium et godt alternativ. Disse varmepumpene egner seg veldig godt for tappevann. I Tveita borettslag har de valgt å ha to varmepumper i hver blokk, en CO2-varmepumpe for tappevann og en annen varmepumpe som tar seg av oppvarmingen, sa Baardsen. – Da blir anlegget veldig effektivt; for da kjører begge varmepumpene på optimale temperaturnivåer.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 11/2022. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!