Dette melder Kinnan Norge i en pressemelding.

Andritz Hydro har om lag 5000 m2 med verkstedareal, hvor det utføres industrijobber innen maskinering og sveis. Leveranser av vannkraftutstyr og kraftverk for kraftproduksjon utgjør hoveddelen av omsetningen.

Verkstedlokalene ble tidligere varmet opp av stråleovner i fra taket. Disse bruker mye strøm og derfor ønsket bedriften å anskaffe en mer energisparende løsning.

Bedriftens produksjon krever at det holdes en jevn temperatur i verkstedlokalene. Det er også viktig med en behagelig arbeidstemperatur for ansattes trivsel.

Pål Berg - innkjøper Andritz Hydro. Foto: Kinnan Norge
Pål Berg - innkjøper Andritz Hydro. Foto: Kinnan Norge

Pål Berg, innkjøper hos Andritz Hydro, vurderte flere mulige alternativer. Han tok kontakt med Nils Harald Martinsen hos Varmepumpe & Service, med ønske om befaring og et forslag til løsning. Varmepumpe & Service har tidligere levert kjølemaskiner i andre deler av Andritz Hydros lokaler. Derfor var det naturlig at de var blant de forespurte tilbydere av oppvarmingsløsning.

Befaring og dimensjonering

Sammen med Pål Berg ble det utført en befaring av verkstedslokalene. Martinsen stilte på befaring sammen med Rolf Wøien, teknisk sjef hos Varmepumpe & Service. Teknisk sjef hos distributøren, Kinnan Norge AS, var også med på gjennomgangen. På bakgrunn av befaringen ble ATDX varmepumper lansert som en god løsning i forhold til areal, energiforbruk og arbeidskomfort.

Distributøren presenterte også konkrete eksempler på hvordan installasjon av varmepumper har redusert strømforbruket betydelig for andre bedrifter med tilsvarende areal og oppvarmingsbehov.

ATDX utedeler med Bluefin antikorrosjonbelegg. Foto:  Kinnan Norge AS

Etter grundige beregninger fikk Andritz Hydro et tilbud som omfattet installasjon av totalt 12 stk ATDX veggmonterte varmepumper. Anleggene ville da gi total maksimal varmekapasitet på cirka 250 kW. Det betyr at størsteparten av energiforbruket for oppvarming dekkes av disse varmepumpene.

Andritz Hydro besluttet at de ønsket å gå for den tilbudte løsningen fra Varmepumpe & Service. De trekker frem at valget falt på ATDX fordi luft/luft varmepumper har en relativt lav investeringskost, er svært strømsparende, og har en rask installasjon.

Per Arne Haugland,  Kinnan Norge AS. Foto: Kinnan Norge
Per Arne Haugland, Kinnan Norge AS. Foto: Kinnan Norge

-ATDX installasjonen er et godt regnestykke, tatt i betraktning energibesparelse og at investeringen har kort nedbetalingstid, forteller Pål Berg, ifølge Kinnan Norge.

I tillegg til disse industri-varmepumpene på verkstedet, så ble det også besluttet anskaffelse av en Animair 70 varmepumpe til kantinen. Dette er en kraftig vegghengt modell som egner seg godt til større forsamlingslokaler. 2 lagerlokaler ble også oppgradert med Panasonic NZ 50 varmepumper, for en jevnt god temperatur også i disse lokalene.

Anlegget kom i drift høsten 2023, og Andritz Hydro forventer at ATDX varmepumpene skal være deres primære oppvarmingskilde i verkstedlokalene. De ser frem til en stabil temperatur og et langt lavere strømforbruk.

- Våre kraftige industri-varmepumper er designet for å levere optimal varmeffektivitet og bidra til betydelige energibesparelser, sier Per Arne Haugland. 

- Denne installasjonen i verkstedshallen er et godt eksempel på hvordan bedrifter kan ta i bruk varmepumper for å redusere energiforbruket og bidra til en mer bærekraftig fremtid, sier han.

Andritz Hydro på Jevnaker. Foto: Kinnan Norge