Dette sier produktsjef Aleksander Aaker i Mitsubishi Electric. 

 – Bor man i en middels klimasone og har et lavtemperert distribusjonssystem, er det gode muligheter for å oppnå en høy SCOP for en luft–vann-varmepumpe, sier han.

– Lavtemperert oppvarming som for eksempel gulvvarme, er mer gunstig enn middels til høytempererte systemer som radiatorer og viftekonvektorer for å oppnå en høy SCOP-verdi, sier Aaker.

–  SCOP-verdien på en varmepumpe betyr i praksis en teoretisk oppnåelig årsvarmefaktor, som ikke må forveksles med SPF-verdien som betyr den faktiske årsvarmefaktoren, sier Aaker.

– SPF-verdien er en individuell måling som tar hensyn til akkurat ditt bygg, og den kan være veldig forskjellig ut ifra fra hvilke temperaturer man ønsker, hvor hardt man kjører varmepumpen, dimensjonerende utetemperatur (DUT) og gjennomsnittstemperatur der varmepumpen er installert m.m., sier Aaker.

– Hvis man for eksempel går ut ifra en SCOP-verdi basert på en turtemperatur på 35 grader og kaldt klima (Helsinki, se faktaboks), så vil en bolig ved kysten på Vestlandet med et varmepumpeanlegg som kanskje krever en turtemperatur på 30 grader, mest sannsynlig få en høyere SPF enn SCOP, sier Aaker. – Bor man i innlandet og har et varmepumpeanlegg som kanskje krever en noe høyere turtemperatur, for eksempel 40 grader, vil man mest sannsynlig få en lavere SPF en SCOP.

– Alle produsenter av luft–vann-varmepumper levert på det europeiske markedet skal inneha ErP/LOT1 energimerke og dokumentasjon beregnet i henhold til EUs Ecodesign-direktiv (EN14825). Dette skal være offentlig tilgjengelig informasjon for alle luft–vann-produkter. SCOP-verdien blir da den teoretiske verdien av estimert årlig produsert energi minus estimert årlig energiforbruk av varmepumpen, sier Aaker.

– Hvis vi tar Oslo som eksempel, som ligger ganske nær kysten og i gjennomsnitt har en høyere temperatur enn Innlandet, Trøndelag og Nord-Norge, og regner med middels klimasone i Oslo, så vil ikke dette bli helt feil. Selv om gjennomsnittstemperaturen ligger noe lavere enn den definerte standarden for middels klimasone, Strasbourg (A), så er den til gjengjeld høyere enn den definerte standarden for kald klimasone, Helsinki (C), sier Aaker. (Se faktaboks)

Lav turtemperatur gir høyere SCOP-verdi

– Hvis vi legger klimasone (A) som grunnlag for Oslo og velger et lavtemperert anlegg (+35 °C), som for eksempel gulvvarme, vil vi komme ut med en teoretisk årsvarmefaktor (SCOP) på 5,0 på vår Murai M10 Silent hydrosplittmodell, sier Aaker.

– Samme modell som nevnt over, Murai M10 Silent, har for eksempel en SCOP-verdi på 3,6 ved å benytte et medium/høytemperert anlegg (+55 °C). Konklusjonen er at ved å velge en lavere turtemperatur på anlegget, så vil man oppnå en høyere SCOP-verdi, sier Aaker.

Luft–vann-varmepumpene blir mer effektive

– Det forskes og utvikles stadig nye teknologier på luft–vann-varmepumper. Det kan være alt fra å redusere behovet og tid for avriming til mer strømeffektive kompressorer og viftemotorer som effektiviserer kjølemediets oppførsel i systemet, sier Aaker.

– Vår Zubadan-serie er et eksempel på en modellserie som er tettpakket med ny teknologi, som blant annet reduserer behovet for avriming og innehar en teknologi vi kaller ”Flash Injection” som reduserer påkjenningen på kompressoren og opprettholder sugetrykk og volum når det blir kaldt ute, sier han.

Propan som kuldemedium blir mer og mer brukt

– Propan som kuldemedium blir stadig mer brukt på tradisjonelle luft–vann-anlegg. Propan har tilnærmet lik energieffektivitet som HFK-gassene R410a og R32, men klarer seg ofte med mye mindre fylling, sier Aaker. Propan klarer også å oppnå en høyere turtemperatur uten bruk av spisslast, men når det kommer til SCOP-verdiene er disse pr. dags dato tilnærmet de samme som ved tradisjonelle kuldemedier.

Om SCOP-verdien er god for naturlige kuldemedier, kan også henge sammen med tiltenkt bruk. – En varmepumpe med CO2 som kuldemedium er meget god og oppnår høy energieffektivitet der man trenger et stort temperaturløft (høy Delta T), slik som for eksempel i tappevannsystemer og lavtemperert oppvarming med høy differanse på tur/retur, sier Aaker.

Lese hele saken i EnergiRapporten 2/2023. Du kan bestille abonnement her!