Dette sa adm.dir. Elisabeth Heggelund Tørstad fra Asplan Viak i paneldebatten under åpningskonferansen på Eliaden den 31. mai.

– Men for å få utnyttet varmepotensialet kreves det et helt annet grep når det gjelder planlegging av områder. Vi må se på helhetlige energiløsninger i områdeplanlegging på en helt annen måte enn vi gjør i dag, sa Tørstad.

–  Summen av mange små bidrag kan utgjøre en stor forskjell

Tørstad løftet også frem det store potensialet for de små investeringene i fornybar kraft. – Vi snakker veldig ofte om alle pengene og alle investeringene som er mulige inn i store prosjekter, bare vi finner lønnsomme prosjekter å investere i, sa hun. Men, det er enorme muligheter for de mange små investeringene.

Hun nevnte den første gangen hun så en parkeringsautomat med solceller. – Dette er et bitte, lite bidrag inn i kraftproduksjonen. Men summen av alle de små bidragene kan utgjøre en veldig stor forskjell.

– Og nettopp den distribuerte produksjonen må vi begynne å mobilisere. Og det er opp til aktører som oss, rådgivende ingeniører og planleggere, å begynne å tenke på det potensialet, sa Tørstad.

– En politisk nøtt som må knekkes, er å klare å planlegge for at kraft og energi er en knapphetsressurs, samtidig som vi skal ha energipriser som gjør det mulig å etablere næring i Norge med god konkurransekraft, sa Tørstad.

Hele saken kan du lese i EnergiRapporten nr. 19/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!