Dette sa adm.dir. Frank Jaegtnes i Elektroforeningen under frokostseminaret ”Hvordan kan vi sikre rask energieffektivisering av bygg?” som ble arrangert av flere organisasjoner den 26. april.

– Det er alt for komplisert slik som det er i dag. Det er for mange barrierer. Det vi opplever når vi prater med aktører ute i markedet, er at de kvier seg for å søke Enova fordi det er for komplisert. Vi må forenkle og ha veldig konkrete mål, og måle det som virker for å få ned energiforbruket, sa Jaegtnes.

– Mange har gitt opp Enova

– Det er mange som har gitt opp Enova. Da de ble opprettet tidlig på 2000-tallet, skulle de jobbe med energieffektivisering og fornybar energi. Da lå de under Olje- og energidepartementet. Nå har de blitt flyttet til Klima- og miljødepartementet med dreining mot klima, med et mandat til å jobbe med senfase teknologiutvikling og tidligfase markedsintroduksjon, sa daglig leder Rolf Iver Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

– Det er Enova som skal avgjøre hva som trenger støtte og ikke, og de blir heller ikke målt på energieffektivisering, sa han.

– Det som må gjøres nå, er å gi Enova en tilleggsavtale ut over den fireårsavtalen de har, sier daglig leder Rolf Iver Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Foto: Thea Müller
– Det som må gjøres nå, er å gi Enova en tilleggsavtale ut over den fireårsavtalen de har, sier daglig leder Rolf Iver Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Foto: Thea Müller

Tilleggsavtale innen energieffektivisering

– Det som må gjøres nå, er å gi Enova en tilleggsavtale ut over den fireårsavtalen de har nå. Der må de få et tydelig TWh-mål som de skal utløse. Og det må være innenfor energieffektivisering i bygg, sa han.

– De skal ikke måles på senfase teknologiutvikling eller tidligfase markedsintroduksjon. Men, de skal støtte tiltak som utløser sparte kilowattimer, sa Hagemoen.

Da det ble vedtatt i 2012 at man skulle fase ut fossil fyringsolje, så var det en instruks til Enova at de skulle ha støtteordninger for å fase ut fossil olje. Da var det effektive støtteordninger til varmepumper for eksempel. Men så bestemte de seg for at varmepumper var en moden teknologi. Da ble støtten redusert eller kuttet, sa Hagemoen.

– Vi er opptatte av at ordningen skal være teknologinøytral, fordi det er ikke samme løsning som passer best for alle hus og alle bygg, sa Jaegtnes. – Det kan variere litt ut ifra hva slags forutsetninger man har.

– Man må bruke en energirådgiver til å se på helheten, og lage en pakke som passer for bygget. Skal man få fart på markedet, må man velge den teknologien som passer best for brukeren, sa Jaegtnes.