Dette sa rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget under høringen om tillegget til energimeldingen, melder Novap.

– Alle er for enøk, alle snakker fint om enøk i festtaler og debatter, sa Baardsen. Men enigheten stopper ved spørsmålet om virkemidler for å få til enøk og egenproduksjon av solenergi. Skal vi ha en aktiv virkemiddelpolitikk, eller la markedet og strømprisene ta seg av det? 

Baardsen mener at de fremste tilhengerne av den siste tilnærmingen er embetsverket i Olje- og energidepartementet og embetsverket i Klimadepartementet. 

– Dette er nok også hovedgrunnen til at utarbeidelsen av en plan for å nå et mål om 10 TWh energisparing i bygg er blitt trenert i seks år, sier han. 

Varmepumpeforeningen kommer med tre oppfordringer i sitt innspill til energimeldingen med tillegget, nemlig at Stortinget bør be regjeringen sørge for: 

  • Å gi NVE i oppdrag å rapportere hvordan Norge ligger an med målet om å spare 10 TWh i bygg innen 2030
  • At også velprøvde og modne energitiltak får støtte, ikke bare senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon 
  • Å sette av 1 milliard kroner til å støtte velprøvde og modne energitiltak i husholdninger, herunder borettslag og sameier.