Gasum har en ambisiøs plan om å bygge fem store, moderne biogassanlegg i Sverige i løpet av de kommende årene. Disse «fem store» er en viktig del av selskapets plan om å gjøre fornybar gass betydelig mer tilgjengelig i Norden, melder Gasum i en pressemelding.

To av de planlagte anleggene er allerede i byggefasen. Det første anlegget, som ligger i Götene, ca. 150 km nordøst for Göteborg, vil starte kommersiell produksjon i slutten av 2024. Det andre, i Borlänge, ca. 200 km nordvest for Stockholm, fikk finansieringen på plass i begynnelsen av 2024, og byggearbeidet er i gang.

Det neste anlegget skal ligge i Hörby i Sør-Sverige, cirka 50 km nordøst for Malmö. Planleggingen går raskt fremover, da de fleste designløsningene allerede er testet ut i prosjektene i Götene og Borlänge. – Men alle anleggene er selvfølgelig unike med tanke på lokale betingelser og forhold, sier Tor Husebø, Gasums direktør for prosjekter og biogassproduksjon.

– Hörby ligger i Skåne-regionen, der det er mye landbruk og et stort antall gårder med dyr. Det betyr rik tilgang til husdyrgjødsel og andre restprodukter fra landbruket som kan brukes til å produsere biogass, samtidig som at biogassproduksjonen kan bidra til å redusere klimaavtrykket fra landbruket i regionen. Vi har et svært godt forhold til Hörby kommune, som ser positivt på planene. Samarbeidet rundt utvikling av arealplanen går veldig bra, sier Husebø.

Biogass er et av de beste verktøyene for å redusere utslippene i dag

Biogass produsert av avfall er et brennstoff som i gjennomsnitt gir 90 prosent lavere utslipp av klimagasser gjennom livssyklusen, sammenlignet med tradisjonelle, fossile brennstoffer som diesel. Når husdyrgjødsel fra gårder brukes som råstoff, kan utslippsreduksjonen faktisk overskride 100 prosent, ettersom man unngår utslippene fra tradisjonell bruk av gjødselen.

Derfor er økt bruk av biogass en av de mest effektive metodene for å redusere utslippene i transport og industri – det er en løsning som allerede er tilgjengelig.

Den planlagte plasseringen av Gasums biogassanlegg i Hörby er rett ved siden av motorveien E22, noe som vil være ideelt med tanke på transportbransjen. Anlegget kan motta opptil 500 000 tonn med mange ulike råstoffer hvert år.

Den største andelen av råstoffene vil bestå av restprodukter og avfall fra landbrukssektoren. Det betyr fast og flytende husdyrgjødsel, korn og ensilasje. I tillegg til biogass vil anlegget årlig produsere opptil 480 000 tonn resirkulert, høykvalitets biogjødsel som vil gå tilbake til åkrene i området.

Gasum har enda ikke tatt den endelige investeringsbeslutningen, men planleggingsprosessen går jevnt og trutt for å sikre alle nødvendige tillatelser og få på plass arealplanen i samarbeid med kommunen. I likhet med de andre «fem store» anleggene har Hörby-anlegget fått tilskudd gjennom investeringsprogrammet Klimatklivet fra det svenske Naturvårdsverket.

– Hvis alt går etter planen, vil anlegget starte å produsere 133 GWh biogass per år fra utgangen av 2026. Det betyr en imponerende reduksjon i CO2-utslippene, som følge av at fossile brennstoff erstattes med biogass, sier Husebø.

Gasums strategiske mål er å forsyne det nordiske markedet med 7 TWh fornybar gass i året innen 2027. Det er fire ganger mer enn i dag og vil bety at Gasums kunder til sammen reduserer CO2-utslippene med 1,8 millioner tonn i året.