Lastebiler som kjører på grønt hydrogen utgjør et betydelig skritt mot Volvos mål om netto nullutslipp og å hjelpe kunder nå sine mål om reduksjon av CO2-utslipp, melder Volvo i en pressemelding.

Lastebiler som kjører på hydrogen i stedet for fossile drivstoff er en måte å gjøre transport fossilfri. Hydrogendrevne lastebiler vil være spesielt egnet på lange distanser og i regioner hvor det er begrenset med ladeinfrastruktur eller tid til å lade batterier

Volvo begynner med kundetesting av lastebiler med hydrogendrevne forbrenningsmotorer i 2026, og lastebilene vil være klare for salg mot slutten av dette tiåret. Man er allerede i gang med tester i laboratorium og i kjøretøyer. Disse lastebilene vil komplementere Volvos utvalg av andre alternativer, som batterielektriske lastebiler, brenselcelleelektriske lastebiler og lastebiler som går på fornybare drivstoff, som biogass og HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

Samme ytelsen og påliteligheten som dieseldrevne lastebiler

 – Lastebiler som beholder den tradisjonelle forbrenningsmotoren, men går på hydrogen, vil ha den samme ytelsen og påliteligheten som våre dieseldrevne lastebiler, men har i tillegg den fordelen at de potensielt kan ha netto null CO2-utslipp tank-til-hjul. De blir et verdifullt tillegg til våre batterielektriske lastebiler, som har vært på markedet i flere år, sier Jan Hjelmgren, leder for produktledelse og kvalitet i Volvo Trucks.

 Volvo-lastebiler med forbrenningsmotorer som går på grønt hydrogen har potensialet til å levere netto null CO2-utslipp når de bruker HVO som tenningsdrivstoff og er kategorisert som nullutslippskjøretøy i henhold til de planlagte nye EU-standardene for CO2-utslipp.

 – Det er tydelig at det trengs flere typer teknologi for å gjøre tungtransport fossilfri. Som en verdensomspennende lastebilprodusent må vi hjelpe kundene våre ved å tilby et vidt spekter av løsninger som senker CO2-utslippene, og kundene kan velge sine alternativer basert på transportoppdrag, tilgjengelig infrastruktur og priser på grønn energi, sier Jan Hjelmgren.

 Volvo-lastebiler med hydrogendrevne forbrenningsmotorer vil benytte høytrykks direkteinnsprøytning (High Pressure Direct Injection, HPDI), en teknologi hvor en liten mengde tenningsdrivstoff sprøytes inn under høyt trykk for å gjøre kompresjonstenning mulig før hydrogen tilsettes. Fordelene med denne teknologien er blant annet høyere energieffektivitet, lavere drivstofforbruk og økt kraft i motoren.

 Volvo Group har tegnet en avtale med Westport Fuel Systems for å opprette et felles foretak som utnytter HPDI-teknologien. Fellesforetaket forventes å være operativt i andre kvartal 2024, etter formell godkjenning.