Dette melder Oslobygg KF. 

– Utslippsfrie byggeplasser er et viktig mål for oss, og jeg er stolt av at Oslo kommune er først i verden med en elektrisk hjulgående mobilkran. Når den har gjort jobben på Dælenenga, er det planlagt at den skal videre til Stovner bad som også er et av Oslobyggs prosjekter, sier Anita Leirvik North (H), byråd for kultur og næring i Oslo.

Luktfri, støysvak og med nullutslipp

Den hjulgående mobilkranen, som akkurat nå jobber med å løfte bygningsmaterialer inn i råbygget til den nye flerbrukshallen på Dælenenga, er luktfri, eksosfri, støysvak og har null utslipp. Kranen har en løftekapasitet på opptil 50 tonn og kan strekke seg inntil 49 meter. Sammenlignet med en elektrisk beltegående mobilkran, manøvrerer den seg smidigere rundt på trange, urbane byggeplasser og kan teleskopere kranen inn og ut etter forholdene. I tillegg kan den kjøres til byggeplassen for egen maskin, hvor den kobles til byggestrøm eller batterihenger.

–Det er en savnet og viktig brikke i puslespillet om å oppnå utslippsfrie bygge- og anleggsplasser som nå er på plass. De siste årene har vi hatt tilbud om elektriske tårnkraner og elektriske beltegående mobilkraner, men de fungerer ikke alltid i en tett by som Oslo. Nå er det mulig å løse alt kranarbeid elektrisk, samtidig som vi beholder fleksibiliteten på byggeplassen, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF.

– Som Oslo kommunes eget bygg- og eiendomsforetak, har vi både et ansvar og en stor mulighet til å være rollemodell og pådriver i det grønne skiftet, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg.
– Som Oslo kommunes eget bygg- og eiendomsforetak, har vi både et ansvar og en stor mulighet til å være rollemodell og pådriver i det grønne skiftet, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg. Foto: Oslobygg KF

Oslo kommune bygger miljøvennlig

Oslo kommune har høye miljøambisjoner, og har blant annet vært tydelige på at alle kommunens egne bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie innen 2025. Frem mot 2030 er målet at også private bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie.

– Oslo kommune har i lengre tid stilt krav til byggenæringen om å tilby utslippsfrie løsninger. Det er inspirerende å se at det virker og at stadig større del av maskinparken blir utslippsfri, sier Anita Leirvik North, kultur og næringsbyråd i Oslo.

På Dælenenga jobber prosjektet for at anleggsmaskinene i så utstrakt grad som mulig skal være utslippsfrie. Alternativt går de på biodiesel. Det er høyt fokus på miljøvennlige løsninger og miljøbesparende bygningsmaterialer. Den nye flerbrukshallen bygges hovedsakelig i ekstrem lavkarbonbetong, stål med høy resirkuleringsgrad, og skal hovedsakelig innredes i treverk og glass. Prosjektet har også en ambisjon om å redusere klimagassutslippet fra nybygget med 50 prosent i forhold til et referansebygg.

Foto: Oslobygg KF

– Som Oslo kommunes eget bygg- og eiendomsforetak, har vi både et ansvar og en stor mulighet til å være rollemodell og pådriver i det grønne skiftet. Vi stiller strenge krav og bruker bevisst vår posisjon til å dra bransjen med oss i en mer bærekraftig retning. At vi nå har verdens første elektriske hjulgående mobilkran i arbeid på vår byggeplass, er svært inspirerende, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg.

Etterlengtet idrettstilbud i Oslo øst

Grunnarbeidene er nå ferdige, og Oslobygg er i full gang med å reise den nye flerbrukshallen på Dælenenga. Det er en viktig milepæl i arbeidet med å få på plass en etterlengtet fornyelse av idrettstilbudet i Oslo øst. Frem mot sommeren skal hele råbygget på fire plan stå ferdig og være tett. Dersom alt går etter planen, får Oslobygg overlevert ferdig bygg fra entreprenør høsten 2025.

– Det er et stort behov for en flerbrukshall her i området, både for skolen på dagtid og idretten på kveldstid. Dette blir et løft for området og jeg ser for meg at det blir liv her fra morgen til kveld, sier Anita Leirvik North.

Det nye anlegget, som blir på drøye 6000 kvadratmeter, skal blant annet inneholde en fullskala idrettshall, arealer for kampidrett, styrkerom og nytt klubbhus for fotballen. Den nye flerbrukshallen med uteområde vil være tilrettelagt for både organisert og selvorganisert aktivitet. Det er planlagt at flerbrukshallen skal benyttes av skolen på dagtid og til idrettsformål på ettermiddag og kveld.