Dette melder foreningen på sine websider.

Det viser salgsstatistikken for tredje kvartal som ble presentert på et digitalt seminar onsdag. Salgstallene for årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode i fjor viser:

- 10 % nedgang for luft-til-luft-varmepumper, det vil si salg på nivå med 2018 
- 28 % nedgang for luft-til-vann-varmepumper – det vil si salg på nivå med 2016
- 34 % nedgang for væske-til-vann-varmepumper – det vil si salg på nivå med 2015

Totalt sett gikk salget ned med 11 prosent sammenlignet med rekordåret 2019.

- Luft-til-luft-varmepumper er fortsatt et sterkt marked, sier Hagemoen, og legger til at nedgangen er i tråd med de forventningene Prognosesenteret presenterte i fjor. Og det til tross for lave strømpriser, en mild vinter og koronaviruset.

Hjemmesommer

- Mange ferierte i Norge, men veldig mange brukte også sommeren på å pusse opp, sier senior makroøkonom David Lund i Prognosesenteret. Byggevarehusene har hatt rekordvekst. Historisk lave renter ga mange nordmenn bedre økonomisk kjøpekraft, og samtidig betød restriksjoner at det var færre ting å bruke penger på.

- Et usikkerhetsmoment er om vi har fått en forskyvning i salget av luft-til-luft-varmepumper, ved at folk bytter ut varmepumpen tidligere enn de normalt ville ha gjort. Det vet vi ikke, sier Hagemoen.

Luft-vann og væske-vann

Luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper fortsetter nedgangen.

- Vanligvis er husholdningene tilbakeholdne med å gjøre store investeringer i krisetider, sier Lund. Utskifting av oljefyr har vært en driver for økt salg av disse varmepumpene de siste årene. 

-Vi vet at det fortsatt er oljefyrer som skal skiftes ut de neste årene, men ikke hvor mange. Erstatningsmarkedet blir større, og det er et potensial for å erstatte elkjeler i relativt nye bygg med vannbåren varme, sier Hagemoen.

Høyere strømpris og bedre Enova-støtte vil være positivt. - Vi har jobbet for dobbel Enova-støtte, og skal gå i dialog med Enova framover, sier Hagemoen. I tillegg jobber foreningen med å påvirke utformingen av byggteknisk forskrift.

Stabilt på sikt

Lund fastslår at utsiktene for norsk økonomi er vesentlig bedre enn i april-mai. På sikt forventer Prognosesenteret et totalmarked på mellom 100 000 og 110 000 solgte enheter årlig. - Det er et forholdsvis høyt nivå; det har vært mange år med ganske sterk vekst. Vi venter ikke noen videre vekst fra nivået i dag, sier han.

Boligmarkedet har gjort det bedre enn fryktet de siste månedene

- En gledelig ting for varmepumper, er at antall transaksjoner i bruktboligmarkedet er høyere i 2020 enn 2019. Det er når man flytter at man ofte gjør større investeringer i bolig, spesielt eldre eneboliger. Dette vil være en viktig driver for varmepumpemarkedet både i år og neste år, sier Lund.