Dette melder den Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Den store drivkraften for å investere i en varmepumpe avtok i løpet av året. De tidligere høye energiprisene gikk ned til et mer normalt nivå, og lavkonjunktur sammen med høye renter antas å ha dempet investeringslysten ytterligere. I juli kunngjorde det svenske Boverket en støtte for energieffektivisering rettet mot småhus med elektrisitet eller gass som oppvarming, noe som er positivt for varmepumpemarkedet. Sverige har lenge hatt en stor installert base av varmepumper som kontinuerlig må fornyes, noe som gir en solid base for salget, og omtrent 35% av investeringene som gjøres er nettopp utskifting av eksisterende varmepumper. 

Kilde: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

- Vi må heller ikke glemme at det vi sammenligner med er rekordåret 2022. Et år da det ble solgt flere varmepumper enn noensinne, delvis på grunn av det høye energiprisnivået og delvis på grunn av den oppbygde ordrebeholdningen som fulgte av tidligere mangel på komponenter, skriver foreningen.

Det har vært et spennende år for den svenske kjøle- og varmepumpebransjen med pågående revisjoner av EU-direktiver og forskrifter innen miljø- og energiområdet, som når de trer i kraft, vil påvirke Sverige og Europa og bidra til en rask omstilling mot mer miljøvennlig oppvarming.

Anders Mårtensson, administrerende direktør for Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Foto: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.
Anders Mårtensson, administrerende direktør for Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Foto: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

– Vi har en sterk bransje som er godt posisjonert til å bidra til den grønne omstillingen, sier Anders Mårtensson, administrerende direktør for bransjeorganisasjonen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

– Bærekraftrapportering er noe vi kommer til å høre mye om i løpet av 2024. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vil gi klimaet en dytt i riktig retning når selskaper blir pålagt å rapportere om bærekraft. Gjennom kloke valg kan selskaper redusere lånekostnadene og dra nytte av de bedre vilkårene som bankene tilbyr med grønne lån. Dette vil åpne interessante forretningsmuligheter for bransjen, sier Mattias Järvinen, bransjeutvikler i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.