I fjor ble det solgt 39 prosent færre vannbårne varmepumper sammenlignet med året før, ifølge nye tall fra den danske Energistyrelsen. Salget gikk fra 40 033 til 24 399 luft/vann-varmepumper og jordvarmeanlegg, som typisk erstatter olje- eller gassfyr.

- Dette fullfører et katastrofalt år for varmepumpesalget og den nødvendige grønne omstillingen av samfunnet, sier TEKNIQ Arbejdsgiverne, i en pressemelding. De organiserer store deler av virksomhetene innenfor det tekniske næringslivet.

- Dessverre forventer vi at salget kommer til å være enda lavere i 2024. Det er beklagelig, fordi det betyr at vi går glipp av en stor mulighet til å redusere CO2-utslippene og spare energiforbruket i danske hjem, sier Troels Hartung, bærekraftssjef i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Usikkerheter og fallende gasspriser

Interessen blant huseiere for å konvertere bort fra gamle gassfyr har sunket i takt med at gassprisene har falt fra det skyhøye nivået i 2022. Mange huseiere har også vært usikre på om de kan få fjernvarme – og i så fall når. Til slutt har tilskuddspotten for varmepumper heller ikke vært tilstrekkelig til å hjelpe folk.

- Mange har blitt blendet av de høye gassprisene i 2022 og glemmer at gassprisene faktisk fortsatt er relativt høye. Dette påvirker ikke bare varmepumpene, men også folks interesse for å konvertere til fjernvarme. Å holde fast ved gassfyrer er imidlertid en kortsiktig løsning som ikke tar hensyn til de langsiktige konsekvensene for klimaet og økonomien, sier Troels Hartung.

Behov for målrettede tilskudd

Den generelle forventningen er at omtrent halvparten av de over 400 000 bygningene som i dag oppvarmes med olje eller naturgass, skal ha varmepumpe, mens den gjenværende delen skal ha fjernvarme. Dette er en del av regjeringens mål om å gjøre Danmark fossilfritt innen 2050. Men for å nå dette målet, er det nødvendig med en konkret plan som viser den enkelte gaskunden nøyaktig når gassen til deres bygning blir stengt, og hva de relevante alternative oppvarmingskildene blir.

- Vi trenger også å gjennomføre en revisjon av tilskuddsordningene på området, slik at vi sikrer at de som trenger mest hjelp, har enkel tilgang til tilskudd. Dette gjelder ikke minst for landdistriktene, som ikke har utsikt til å få fjernvarme. Ellers risikerer vi å miste momentum i den grønne omstillingen, sier Troels Hartung.