Dette melder Novap. 

Høye strømpriser er fortsatt en viktig driver for varmepumpemarkedet i Norge, viser salgstall fra Prognosesenteret og strømpriser fra SSB.

– Strømprisen påvirker særlig salget av luft-til-luft-varmepumper, noe vi har sett gjennom mange år. Og i andre kvartal var prisen over det vi historisk sett har vært vant til, selv om nivået er lavere enn det vi så i 2022, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen.

Varmepumpesalg i andre kvartal sammenlignet med samme periode i 2022. Kilde: Novap

Tror på nytt rekordår

– Mye tyder på at luft-til-luft-markedet kommer til å være sterkt utover høsten. Installatører over hele landet merker høy etterspørsel, men hvordan salget utvikler seg mot jul kan påvirkes av flere faktorer, poengterer Hagemoen. Nå i september opplever mange lave strømpriser og flere steder i landet er det uvanlig varmt.

– Økt boligrente bidrar også til at mange familier er mer forsiktige nå, poengterer Hagemoen. Likevel tror han og flere i bransjen at vi kommer til å sette salgsrekord for året totalt.

– Strømprisen påvirker særlig salget av luft-til-luft-varmepumper, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen. Foto: Novap
– Strømprisen påvirker særlig salget av luft-til-luft-varmepumper, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen. Foto: Novap

Høyest vekst for væske-til-vann-varmepumper

De høye strømprisene de to siste årene har påvirket etterspørselen etter alle typer varmepumper, både for industri og yrkesbygg, noe vi også ser i våre naboland Sverige og Finland. Veksten i prosent er enda større for andre typer varmepumper, spesielt væske-til-vann-varmepumper med oppgang på 39,5 %.

– Der er salget tilbake på samme nivå som toppåret 2019. Denne veksten kan neppe alene tilskrives oppdemmet behov som følge av forsyningsproblemene som oppsto etter pandemien, mener Hagemoen.

Hva skyldes veksten? Har flere boligeiere erkjent at tiden med svært billig strøm er forbi? Har flere byttet ut elektrokjel eller biokjel med bergvarme?

– Dette vet vi for lite om foreløpig, men vi kommer til å gjøre en undersøkelse sammen med Prognosesenteret i høst, sier Hagemoen.

Forventer tiltak i handlingsplan

Og, poengterer Hagemoen, selv om veksten for luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper er bra, så er salgsvolumet i Norge svært lavt sammenliknet med Sverige og Finland.

– I oktober skal regjeringen presentere nasjonal handlingsplan for energieffektivisering, og da forventer vi tiltak som skal stimulere flere boligeiere og eiere av yrkesbygg til å velge varmepumper, sier han.