Ved å integrere Toyotas brenselcelleteknologi i VDLs lastebiler sikter Toyota mot å dekarbonisere logistikkoperasjonene i Europa.

–Dette prosjektet er en del av Toyotas arbeid for å utforske ulike måter å redusere CO2-utslipp på. Dette inkluderer forskning og utvikling av hydrogen brenselcelleteknologi som en del av en helhetlig tilnærming til elektrifisering, sier administrerende direktør i Toyota Norge Piotr Pawlak i en melding fra Toyota.

Toyota og VDL Groep forbereder nå ytterligere fire hydrogenlastebiler som skal testes av Toyotas logistikkpartnere, inkludert VOS Transport Group, CEVA, Groupe CAT, og Yusen. Testene vil finne sted på utvalgte logistikkruter i Belgia, Frankrike, Tyskland, og Nederland.

Hver av de valgte rutene har minst én hydrogenfyllestasjon, noe som sikrer effektiv testing og datainnsamling. Innsamlingen vil gi grunnlag for ytterligere teknologiske forbedringer til både tungtransport og annen hydrogensatsing.

Hydrogeninnovasjon skal gå raskere

I juni lanserte Toyota hydrogenorganisasjonen Hydrogen Factory i Japan som vil jobbe videre med forskning og utvikling av neste generasjons brenselcelle-teknologi og akselerere kommersialiseringen, sammen med en egen dedikert forretningsenhet for brenselceller i Brussel.

Toyota vil styrke allianser med ledende partnere, og vil levere konkurransedyktig brenselcelleteknologi til kundene ved å samle tilstrekkelige volum gjennom alliansene.

– Hydrogen er en viktig del av Beyond Zero-visjonen vår. For å nå vårt europeiske mål om karbonnøytralitet i 2040 lette vi etter ulike måter å øke innovasjonstakten på. Målet med en egen divisjon for hydrogensatsingen er at innovasjonsprosjekter som dette skal få raskere beslutningsprosesser, sier Pawlak.

For å realisere Beyond Zero- visjonen inngår Toyota partnerskap med selskaper fra alle mobilitetssektorer, og med ulike kompetanseområder, for å teste og tilby pålitelige og effektive løsninger. Samarbeidet med VDL Groep er et eksempel på den offensive satsingen på nullutslipp-visjonen i tungtransport.