Dette melder Haugaland Kraft. 

Avtalene som nå kan søkes om ligger med en bindingstid på 3, 5 eller 7 år, og bedriftene kan sikre opp mot 70 % time for time av sitt forventede årsforbruk til en fast pris. Det resterende forbruket vil være på spotpris.

– Vi har jobbet lenge for å få på plass et tilbud som skaper forutsigbarhet for de av våre bedriftskunder som har behov for det, i et marked hvor strømprisene er uforutsigbare og svinger voldsomt, sier direktør i Haugaland Kraft Energi, Stein Inge Morisbak. 

Store svingninger i strømmarkedet gjorde 2022 til et krevende år for mange. Bedriftene har hatt historisk høye strømpriser. Ettersom strømstøtten ikke tilfaller bedriftene på samme måte som de private, vil det være enkelte bedrifter som ønsker å sikre seg mot store strømprishopp i årene som kommer.

Har lyttet til næringslivet

– Vi har vært i dialog med næringslivet, hørt på dem, og jobbet hardt for å ha et tilbud klart ved årsskiftet. Fastprisavtaler i et så svingende marked som vi har i dag er utfordrende, både for oss og for de kundene som binder seg. Vi har derfor kommet frem til en avtale som vi er veldig fornøyde med, og som er en forutsigbar avtale for bedriftene, sier Morisbak.

På Haugaland Krafts nettsider kan bedriftskunder melde sin interesse for fastpris via interesseskjemaet. Det er uforpliktende å registrere seg i interesseskjemaet. Det vil være et begrenset volum av avtalen som tilbys, og kan bli utsolgt. Fastprisavtalene er et samarbeid med Sunnhordland Kraftlag (SKL), som er et datterselskap av Haugaland Kraft AS.

Skatteendring åpner for fastpris

Lanseringen av fastprisavtaler kommer samtidig som regjeringen endrer grunnrenteskatten på vannkraft for fastprisavtaler. Forskriftsendringen innebærer at grunnrenteskatten baseres på den faktiske inntekten til kraftprodusenten gjennom fastprisavtalen og ikke spotmarkedspris, som er hovedregelen.

– Vi er glade for å kunne bidra til å tilby fastprisavtaler til næringslivskunder som ønsker det. Det har vært ett godt samarbeid med Haugaland Kraft Energi for å få dette til. Regjeringen har lenge jobbet med rammevilkår som skal gjøre det enklere for kraftprodusenter å tilby fastprisavtaler. Rammevilkåra tredde nylig i kraft, og da var det viktig for SKL å gjøre det vi kunne for å få på plass et tilbud gjennom Haugaland Kraft Energi, sier adm. direktør i SKL John Martin Mjånes.

Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft. Foto: Haugaland Kraft
Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft. Foto: Haugaland Kraft

– Regjeringen har lyttet til kraftbransjen og endret skattereglene, det er vi fornøyde med. Nå har kraftprodusentene fått et incentiv til å inngå avtaler om et fast volum med strømleverandørene slik at de kan tilby fastprisavtaler til de næringskundene som ønsker dette, sier konsernsjef i Haugaland Kraft, Pablo Barrera.