Dette melder Entelios.

 For de av våre kunder som måtte ønske å inngå fastprisavtaler som sikrer virksomheten forutsigbarhet kan vi nå tilby dette, sier Kolbjørn Hembre, adm. direktør i Entelios. Fastprisavtalene er et resultat av kontraktsunntaket i grunnrenteskatten som regjeringen la til rette for i høst.

Prisen for en treårsavtale levert i prisområde NO1 (Østlandet) og NO5 (Vestlandet) er nå satt til 115,5 øre/kWh. Prisen for fem år er 95,3 øre/kWh, og for syv år 82,5 øre/kWh. Dette er inklusive det regulerte påslaget på 2,5 øre, og i tillegg kommer et fastledd på 99 kroner per målepunkt per måned, i tråd med retningslinjene fra regjeringen.

Her ser vi et prisnivå som er vesentlig under dagens spotpris, og som for noen kunder kan utgjøre et attraktivt nivå. Det er snakk om et begrenset volum som er gjort tilgjengelig fra Hafslund i første omgang.

Kolbjørn Hembre, adm. direktør i Entelios. Foto: Entelios
Kolbjørn Hembre, adm. direktør i Entelios. Foto: Entelios

– Dette er en pris som er svært konkurransedyktig sett i forhold til andre aktører. Det er samtidig viktig å minne om at kundene må vurdere hvorvidt en fastprisavtale i det hele tatt passer gitt at kontrakten vil vare i minimum tre år, sier Hembre.

Forutsigbarhet kan være både ønskelig og viktig for mange i krevende tider som vi nå er inne i. Det å inngå en fastprisavtale kan sammenlignes med å inngå en fastrenteavtale med banken. Ulempen er at spotprisen kan falle til lavere nivåer enn kontraktsprisen utover i perioden. Da vil bedriften måtte betale overpris gitt at man er låst til en avtalt pris.

Entelios oppfordrer bedrifter som vurderer å inngå fastprisavtaler, å sette seg nøye inn i alle avtalevilkår. Eksempelvis låser man seg til et eksakt månedlig fastprisvolum gjennom hele kontraktens periode. I perioder hvor man forbruker mer kraft enn avtalen tilsier, vil dette måtte kjøpes til en ukjent spotpris. Bruker man mindre kraft enn avtalt og spotprisen er lavere enn den som er angitt i kontrakten, må bedriften betale leverandøren mellomlegget.

Hembre ønsker også å peke på muligheten for å inngå prissikringsavtaler som gir virksomheten forutsigbarhet, men hvor man ikke låser seg til et fastprisvolum.