Det betyr at Rockwool som har et av Danmarks største CO2-utslipp, reduser utslippene med 110 000 tonn per år, eller 70 prosent, noe som tilsvarer Danmarks klimamål i 2030. Dette melder Rockwool.

- Danske virksomheter spiller en avgjørende rolle i den grønne omstillingen, og vi er stolte av å vise at det er mulig å omstille industriprosesser med meget høye temperaturer, sier Frank Larsen adm.dir. i Rockwool Nordics.

Rockwool har de siste ti årene investert over 500 millioner danske kroner i moderniseringen av de danske fabrikkene, og over 50 utviklingsingeniører har i tett samarbeid med de danske fabrikkene, arbeidet med å utvikle den nye innovative teknologien.

- Det er også en viktig investering for å kunne imøtekomme byggebransjens stigende fokus på klimavennlige byggematerialer. Skiftet i produksjonsmetode gjør oss uavhengige av fossile brensler i Danmark. Dermed gir vi våre kunder enda et godt argument for å velge våre produkter; fordi vi kan levere brannsikker stenullisolering av høy kvalitet med et markant lavere CO2-avtrykk, sier Larsen.

Rockwool produserer stenull ved å smelte sten. Det krever høye temperaturer og dermed store menger energi. Å kunne smelte ved 1 500 grader ved hjelp av biogass, er en banebrytende, industriell oppfinnelse, som vil kunne bidra til grønn omstilling i en lang rekke industrier i Danmark og globalt, sier Larsen.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 29//2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!