Linde forsyner ferjeoperatør Norled med flytende hydrogen til den brenselscelledrevne ferjen MF Hydra. I tillegg til å forsyne flytende hydrogen har Linde utviklet, bygd og installert system for lagring og bunkring av drivstoff, det tilhørende bunkringsanlegget fra lastebil til skip på land, lagringstank for flytende hydrogen ombord og behandlingsutstyr for drivstoff. Ferjen har fullført sjøtester og er nå i drift.

- Hydrogen bidrar til å dekarbonisere transportsektoren rundt om i verden – inkludert tog og tunge kjøretøy, sier Armando Botello, President Europe North i Linde.

- Vi er stolte av å ha jobbet sammen med Norled i verdens første prosjekt for å forsyne rent drivstoff til marinesektoren på en sikker måte. Dette er et steg fremover i overgangen til klimavennlig drivstoff, sier han.

- Dette er et spennende og viktig prosjekt hvor vi får testet og verifisert teknologi, utstyr, løsninger og sikkerhet gjennom hele verdikjeden for flytende hydrogen, sier Øystein Aasland, Sales and Business Development Director i Norge.

- Norled og våre partnere har muliggjort et banebrytende skifte innen maritim sektor, sier Heidi Wolden, administrerende direktør i Norled. 

- Flytende hydrogen kan spille en viktig rolle som et nullutslippsdrivstoff for skipsfarten, og vi ser frem til at bruken av denne teknologien setter fart over hele verden, legger hun til.