Dette melder Novap. 

Totalt ble det solgt 125 000 varmepumper i fjor. Etterspørselen etter luft-til-luft-varmepumper var veldig bra hele året, men fra oktober fikk alle varmepumpetypene et skikkelig løft.

- Fjerde kvartal slår alt annet vi har sett, med nesten 50 000 enheter, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Han sier den viktigste forklaringen på rekordsalget er historisk høye strømpriser.

- Vi har sett i en årrekke at strømprisen påvirker salget. De siste månedene har vi merket mye større pågang fra medier, og mer oppmerksomhet rundt strømsparing bidrar også til salg, sier Hagemoen.

 

Kilde: NOVAP

- Desember var ekstremt

Daglig leder Morten Kind i Envieco AS forteller om ekstrem pågang på slutten av fjoråret.

- November var vilt, men desember var ekstremt. Det var litt mer enn vi klarte å håndtere, dessverre, men nå er vi tilbake på to-tre ukers leveringstid, ikke fire-fem uker, sier Kind.

Ifølge Hagemoen melder bransjen om så stor pågang at salget kunne ha vært enda større.

- Som for mange andre bransjer har korona ført til leveringsproblemer, og i perioder har svært høy etterspørsel ført til lange ventelister for flere modeller, sier han.

 


Daglig leder Morten Kind i Envieco AS. Foto: Novap

Økning for vannbårne anlegg

Etter to år med fallende salg økte også salget av luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper med henholdsvis 30 og 34 % i siste kvartal.

- Fasit er omtrent lik som 2020 for luft-til-vann, og 8 % økning for væske-til-vann-varmepumper, sier Hagemoen.

Angrer på biokjele og elkjele

Også for disse segmentene har høye energipriser bidratt. Salgsdirektør Andreas Kvamme i ABK-Qviller AS trekker spesielt fram én type kunder.

- Våre store faghandlere forteller meg den samme historien: Kunder som konverterte fra oljekjele til biokjele eller elkjele, ringer nå for å få varmepumpe, sier Kvamme.

Denne kundegruppen kjenner også Kind i Envieco godt.

- Vi har flere slike kunder, sier han. I tillegg har selskapet en del oppdrag med å erstatte gamle maskiner, og noen kunder som vil gå over fra elkjele til varmepumpe i nyere boliger.

Novap venter fortsatt et sterkt marked i 2022

- I mars skal vi arrangere et seminar med Prognosesenteret, der vi skal se nøyere på framtidsutsiktene for varmepumpebransjen. Med de høye elektrisitetsprisene vi har i dag, forventer vi et bra 2022, sier Hagemoen. Han mener bransjen likevel trenger mer drahjelp fra myndighetene om vi skal ta ut det store potensialet for varmepumper for vannbåren varme i både eldre og nye bygg.

- Vi forventer skjerpede byggeregler framover som stimulerer til mer bruk av varmepumper i nybygg, sier Hagemoen.

Totalsalg varmepumper 

2019: 105 000

2020: 92 000

2021: 125 000

Ventilasjonsvarmepumper fikk også et oppsving i 2021.

 

Kilde: NOVAP