Selskapet skal blant annet samarbeide med Green Mountain om byggingen av Norges hittil største datasenter på Hamar.

Etableringen skal styrke partnerskapet med datasentergiganten Green Mountain og deres raske vekst i Europa, samtidig som den er et bevis på Vertivs forpliktelse til å levere bærekraftig og skalerbar infrastruktur for å møte økende krav fra kunder og sluttbrukere, skriver Vertiv i en pressemelding.

Som en del av sine ekspansjonsplaner etablerer Green Mountain nå Norges største datasenteranlegg; OSL-2Hamar prosjektet på Heggvin Næringspark i Hamar. Kjent som en av de grønneste aktørene i bransjen, vil OSL2-Hamar ha en kapasitet på 90 MW fornybar vannkraft, med mulighet for å skalere opp til 150 MW for å imøtekomme fremtidig vekst, samt være i stand til å balansere strømnettet. Anlegget på Hamar skal etter planen ferdigstille sin første 3 0MW-bygning i november 2023. 

 - OSL2-Hamar-prosjektet er en stor utfordring som krever kollektiv innsats og sterke partnerskap, derfor vil vi rette en stor takk til Vertiv for deres støtte. Deres engasjement og ekspertise har vært en viktig driver for suksessen til dette initiativet, og vi setter stor pris på samarbeidet om å forme morgendagens miljøvennlige datasentre, sier Green Mountains CEO Svein Atle Hagaseth.

Karsten Winther president for Vertiv i EMEA. Foto: Vertiv
Karsten Winther president for Vertiv i EMEA. Foto: Vertiv

 - Nå som vi utvider virksomheten vår i Norge og med det støtter Green Mountains vekstreise, er vi i Vertiv stolte over å spille en sentral rolle i å tilby effektive og skalerbare infrastrukturløsninger og tjenester. Dette samarbeidet er et godt eksempel på vår rolle i å levere innovativ datasenterteknologi. Sammen former vi fremtiden til datasentre, samtidig som vi driver innovasjon, økt effektivitet og forretningsvekst, sier Karsten Winther president for Vertiv i EMEA.

Green Mountain kan vise til imponerende resultater, inkludert en Power Usage Effectiveness (PUE) på 1.25, 100% vannkraft, Tier III-sertifiseringer og 100 % oppetid på drift og SLA-overholdelse. Selskapet jobber også med innovative pilotprosjekter på spillvarmeutnyttelse innen fiskeoppdrett, sirkulære økonomiske initiativer, smartbelysning og innovative kjøleløsninger.

 Som en del av den siste utvidelsen har Green Mountain implementert Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS med Dynamic Grid Support og avanserte batterilagringssystemer, som støtter innføringen av fornybar energi på stedet, og muliggjør tjenester for å balansere og understøtte strømnettet. Hvert Green Mountain-senter er nøye utformet og skreddersydd for å møte spesifikke kundebehov, samtidig som de hever standarden for energieffektivitet og bærekraftsinitiativer.

 - Vi er stolte over å være i tet når det gjelder bærekraft og datasikkerhet og vi er forpliktet til å dele vår ekspertise på tvers av markedet, for å bidra til å skape balanserte leveransemodeller og bærekraftspraksis, sier Hagaseth. - Vår visjon inkluderer realisering av flere lokasjoner i Norge, som vil fungere som vår hub. Med den forventede økningen i bedrifters generelle digitalisering, er vi godt rustet til å møte disse kravene med langsiktig kapasitet.

 Vertiv har vært en partner for Green Mountain siden 2020, og har levert effektiv termisk styring og kraftløsninger, selv midt i Covid-19 pandemien.  - Å levere på tid under Covid-19 var ekstremt vanskelig, erkjente Hagaseth den gangen. - Heldigvis stilte Vertiv opp og hjalp oss med å overkomme logistikkutfordringer, spore forsendelser og sikre utstyrslevering til tross for stengte grenser. Vertiv har absolutt gjort seg fortjent til vår tillit og er nå en av våre foretrukne partnere for datasenterløsninger.