- Som markedsleder innen fjellturisme føler vi et ansvar for å drive omstillingen for klimaet, sier Fanny Sjödin, bærekraftssjef i SkiStar i en pressemelding.

Ved å tørre å teste viser vi at det er mulig å omstille et skianlegg til å være fossilfritt, samtidig som vi er svært ydmyke og åpne for alle lærdommene pilotprosjektet vil gi oss.

SkiStars mål med pilotprosjektet er å påvise at overgangen til helt fossilfri drift av et skianlegg er mulig. Dette innebærer at hele kjøretøyflåten byttes ut, inkludert seks kjøretøyer som drives av elektrisitet og lades med et Battery Energy Storage System (BESS). Det krever også helt nye arbeidsrutiner og opplæring av personalet.

Fanny Sjödin, bærekraftssjef i SkiStar. Foto: Skistar
Fanny Sjödin, bærekraftssjef i SkiStar. Foto: Skistar

- Vi utfordrer oss selv til å tenke nytt ved å våge å gjennomføre dette pilotprosjektet, og våre forhåpninger er at det skal lede oss videre i overgangen til mer bærekraftige fjellopplevelser, fortsetter Fanny Sjödin. 

- Hammarbybacken, som er vår innovasjonshub, er en ideell arena for å tørre og prøve. Pilotprosjektet vil identifisere utfordringene vi vil møte i overgangen og rette fokuset mot riktige beslutninger og aktiviteter. Vår erfaring vil fungere som et kompass for å lette investeringsbeslutninger og identifisere neste steg fremover. Vi håper også at denne forpliktelsen vil inspirere andre til å følge vårt eksempel og oppfordrer samarbeidspartnere, gjester og politikere til å være med på reisen sammen med oss, sier hun.

SkiStars overordnede klimamål når det gjelder bærekraft og miljø er å være helt klimanøytrale i driften av deres fjellanlegg innen 2030 og redusere deres totale utslipp med minst 50% sammenlignet med 2020/21. Klimamålene er godkjent av Science Based Targets Initiative (SBTi).

Gudrun Sanaker Lohne, destinasjonssjef i SkiStar Trysil. Foto: Skistar
Gudrun Sanaker Lohne, destinasjonssjef i SkiStar Trysil. Foto: Skistar

- På våre norske destinasjoner jobber vi målrettet med å utvikle destinasjonene våre mot selskapets klimamål. Siden vinteren 2021/2022 har vi drevet våre løypemaskiner og scootere på HVO100 diesel. Vi har intensivert bytte til ledbelysning og blant annet tatt i bruk gps-måling for effektiv preparering av skibakkene. Vi ønsker å gjøre mer og håper at pilotprosjektet i Hammarbybacken vil kunne øke tempoet. Vi ønsker for eksempel å fremskynde at vi får tatt i bruk elektriske snøscootere sier Gudrun Sanaker Lohne, destinasjonssjef i SkiStar Trysil.

- Hammarbybacken som skianlegg passer veldig godt for dette pilotprosjektet. Neste steg er å skalere opp dette for våre større skianlegg. Kunnskap og erfaring fra dette pilotprosjektet vil ha stor betydning ikke bare for oss som selskap, men også for hele bransjen fra et internasjonalt perspektiv. Dette markerer begynnelsen på en adferdsendring, og vår forhåpning er at det vil fungere som en katalysator for andre selskaper, uavhengig av bransje, til å våge å utforske og aktivt drive initiativer for å fremme overgangen for klimaet, sier Stefan Sjöstrand, administrerende direktør i SkiStar.