Til tross for at Norge har et av verdens mest stabile strømnett, er det en utfordring at elektrifisering og digitalisering av samfunnet belaster strømnettet mer og mer. For å ta unna uregelmessigheter i strømnettet er nettoperatører, som Statnett i Norge og Energinet i Danmark, avhengige av bistand fra primærreserver, melder Nuvve.

Nuvves programvare vil nå kunne tilby svært hurtig frekvensregulering ved hjelp av hurtigladerne til Circle K. 

– Hurtigladere trekker mye strøm. Dersom det oppstår store, kortvarige belastninger i strømnettet på flere steder samtidig, kan effekten på laderne reduseres i noen sekunder inntil belastningen avtar. Det er ikke snakk om effektreduksjoner som vil svekke kundenes ladeopplevelse, men det kan likevel være til stor nytte for nettoperatøren, forklarer Christian Blom, driftsdirektør for det europeiske markedet i Nuvve.

Samarbeidet mellom aktørene vil i første omgang ta i bruk 50 av Circle Ks energistasjoner og tre til fem stasjonære batterier i Norge og Danmark. Avtalen, som er den første i sitt slag, trådte i kraft i februar.

C
Christian Blom. Foto: Jeton Kaçaniku

Åpner for mer fornybar strøm

Programvaren gjør også at Statnett lettere kan holde energiproduksjon og forbruk i balanse. Dette blir stadig mer aktuelt når intermitterende fornybare elektrisitetskilder, som vind og sol, kommer på nett. Det åpner også opp for at Norge kan benytte seg av mer fornybar strøm. 

– Programvaren vil gjøre oss mindre avhengige av fossilt brensel og øke motstandskraften i selve nettet. Det vil i tillegg senke driftskostnadene for hurtigladetjenestene, som vil være til alles fordel, sier Blom.

Nå håper han flere ladeaktører vil samarbeide om løsningen fremover.

– Alle selskaper som driver med lading eller på andre måter har tilgang til å lagre energi, kan være potensielle samarbeidspartnere for Nuvve. Her er det mye å hente, sier Blom.

Håkon Stiksrud Circle K foto circle K kopi
Håkon Stiksrud. Foto: Circle K

Løser utfordringer

Circle K driver 465 energistasjoner i Norge. De utvikler stadig sitt nettverk av hurtigladere, og i dag har de nærmere 100 stasjoner med til sammen 700 hurtigladere for elbiler.

– Circle K vil alltid se etter muligheter som gjør det enklere å styrke bærekraftig e-mobilitet. Her kan vi bidra til økt motstandskraft i strømnettet og høyere andel fornybar energi. Dermed løser samarbeidet med Nuvve sentrale utfordringer rundt et stadig voksende nettverk av ladere, sier leder for Global E-mobility i Circle K, Håkon Stiksrud.

I tillegg til samarbeidet med Circle K i Norge, arbeider Nuvve i andre markeder med å regulere strømnettet ved å tilføre energi. Denne teknologien kalles V2G (Vehicle to Grid). Det innebærer at man tapper batteridrevne farkoster for strøm og fører den tilbake til strømnettet ved behov. 

– Dette har vi allerede holdt på med i seks år i Danmark, der de er mer avhengig av uregulerbar kraft som vind. Vi ser imidlertid at dette er noe flere aktører nå legger til rette for, de fleste bilprodusenter jobber med å lansere tilsvarende funksjonalitet i løpet av 2023-2024, sier Blom.