Det er en beslutning som vekker glede hos formannen for Region Hovedstadens klima- og miljøutvalg, Kim Rockhill (S). Han mener at det er bruk for ytterligere tiltak hvis man vil nå ambisjonen om å redusere regionens CO2 - utslipp med 70 prosent frem mot 2025.