Uno-X Mobility tilbyr i dag et nettverk av truck-anlegg for flytende drivstoff til tungtransport. Transportsektoren står for omtrent 1/3 av klimagassutslippene i Norge, og omstilling til løsninger for null- og lavutslipp er nødvendig. Uno-X Mobility ønsker å bidra til mer bærekraftig mobilitet i samarbeid med kundene. Første kunde ut er REMA 1000 som har ambisiøse mål for å redusere utslipp fra sin varetransport. 

- Vi har fått gode erfaringer fra samarbeidet med REMA 1000 på Vinterbro. Det er viktig for oss å etablere løsninger for lynlading av tunge kjøretøy på en måte som passer godt inn i kundenes transportmønster. Derfor vil vi også fremover samarbeide tett med kundene i utviklingen av ny infrastruktur, for å gjøre det lettere å elektrifisere transporten, sier Jens Haugland, daglig leder i Uno-X Mobility Norge i en pressemelding.

Hos REMA 1000 på Vinterbro er det i første omgang satt opp seks ladepunkter. To 400 kW ladere skal brukes av REMA Distribusjon, og en tilsvarende lynlader utenfor porten blir offentlig tilgjengelig for alle som ønsker å lade enkelt og effektivt hos Uno-X.

- Uno-X skal tilby enkle og effektive løsninger for lynlading av tunge kjøretøy, og ivareta kundenes behov for oversiktlig administrasjon av bilparken, sier Thomas Erik Sande, leder for Commercial i Uno-X Mobility Norge.

Tydelig klimaretning fra myndighetene

Vi er glade for en tydelig retning fra den norske regjeringen gjennom en nasjonal ladestrategi. Dette gir næringslivet ønsket forutsigbarhet. 

- Markedsutviklingen på lynlading av tungtransport påvirkes i stor grad av politiske rammebetingelser, og vår satsing er naturligvis forutsatt en fortsatt tydelig retning fra myndighetene, samt raskere og enklere tilgang på strøm til lynlading, sier Haugland.