Driftssjef for Rosenholm Campus, Roger Lysaker, ble både overrasket og glad da teamet hans fikk den gjeve prisen.

- Det er en fin anerkjennelse av det arbeidet vil legger ned hver eneste dag. Det kommer ikke av seg selv, men er en sum av det vi gjør hele tiden. Det handler ikke om å jage en enkelt kWt, men det arbeidet vi gjør hver eneste dag, sier han i en melding fra Grønn Byggallianse.

Lysaker løfter god kommunikasjon, både med leietakerne og internt i teamet, som en viktig suksessfaktor.  - Vi prater med leietakerne og sitter tett på dem. Det siste året har vi jobbet mye med gjenbruk, avfallshåndtering og bevisstgjøring rundt dette. Vi bruker Facebook og har et nyhetsbrev som går ut til leietagerne, og i det siste har vi satt ting enda mer i system, sier Lysaker.

Verdiskapning, nytenking og miljøriktig drift

Driftsteamet på Rosenholm Campus har i det siste fokusert mer på gjenbruk i driften og har lagt opp til gjenbrukskasser der leietagerne kan gi og forsyne seg av ulike gjenstander, i tilllegg har de satt ut plantekasser og bikuber på området.

Prisen for Årets grønne driftsteam blir delt ut årlig av Grønn Byggallianse og fokuserer på det positive bidraget et godt driftsteam gjør for verdiskapning, nytenking og miljøriktig drift av vår bygningsmasse.

Prisen blir delt ut på bakgrunn av driftsteamets innsats på områdene: ledelse, helse og innemiljø, energibruk, materialer, transport, avfall, vann og forurensing.

Juryen besto av Kjell Petter Småge fra Grønn Byggallianse; Jorunn Iren Huseby, teknisk sjef KLP Eiendom Trondheim; Roger Kongerud, driftsdirektør OBOS Eiendom AS og Dag Tønder, forvaltningsdirektør Eiendom Storebrand.

Juryen har følgende grunngiving for tildelingen:

  • Teamet har stort fokus på leietakeres behov, og scorer høyt over bransjesnittet på KTI undersøkelsen.
  • Teamet viser stor forståelse for drift av teknisk anlegg og dokumenterer energibrukstall på nivå med de beste nybyggene i Norge, til tross for byggets alder.
  • Teamet legger godt til rette for at leietakere skal kunne bidra til sirkulærøkonomi, gjennom både ombruk og gjenbruksordninger. De viser også til en imponerende sorteringsgrad som i stor grad kommer av deres evne til samarbeid med leietakere og fokus på motivasjon fremfor pekefinger.
  • Teamet er gode på samarbeid og kompetanseheving innenfor alle tjenester som kreves i et godt driftet bygg. Det gjennomføres jevnlig egne miljøfokusmøter i teamet og med andre team i driftsselskapet.
  • Teamet viser til svært gode rutiner i bruk av sitt FDV system med egne utarbeidede arbeidsordrer knyttet opp mot fokus på energi og miljøoppfølging.»