Om lag 25 prosent av byggene i Ålesund by blir oppvarmet av fjernvarme fra Tafjord Kraftvarme sitt energigjenvinningsanlegg på Grautneset. Anlegget har kapasitet til å behandle 100.000 tonn avfall årlig. Avtalen som nå er inngått med Bingsa, sikrer anlegget tilgang på opp mot ¼ av denne kapasiteten, melder Tafjord.

- For oss er dette en stor avtale, og vi er veldig glade for at styret i Bingsa Gjenvinning har besluttet kortreist behandling av restavfallet fra husholdningene i ÅRIM-kommunene Ålesund, Giske, Sula, Fjord, Stranda, Sykkylven og Vestnes. Avtalen sikrer lokal verdiskaping og lokale arbeidsplasser. Den gir oss også en forutsigbarhet som bidrar til stabil leveranse av fjernvarme til sykehus, skoler og institusjoner i nærmiljøet, sier adm.dir. i Tafjord Kraftvarme, Irene Vik.

Hun påpeker at denne avtalen er ekstra viktig nå, etter at myndighetene vedtok å øke avgiften på avfallsforbrenning dramatisk fra 1. januar 2023.

- Stortinget vedtok en dobling av forbrenningsavgiften under behandlingen av statsbudsjettet høsten 2022. Avgiften gjelder kun for avfall som blir energigjenvunnet her i Norge. Vi merket dette umiddelbart, i og med at mange da valgte å sende avfallet til forbrenning i Sverige, der de ikke har denne avgiften. Ålesund kommune og Bingsa Gjenvinning har valgt lokal behandling av restavfallet for de kommende årene og det setter vi stor pris på, sier Vik.

Daglig leder i Bingsa Gjenvinning, Øystein Solevåg, presiserer at den avtalen de nå har inngått med Tafjord Kraftvarme, gjelder restavfall fra husholdningene som ikke kan resirkuleres eller gjenvinnes. Dette er avfall som uansett må tas ut av kretsløpet, og da er kortreist behandling det beste for miljøet.

- Enerettestildelingen til Tafjord Kraftvarme hindrer unødvendig transport og gir dermed både miljø- og klimanytte, samt en bedre beredskapssituasjon for regionen. I tillegg er vi glade for å bidra til lokal verdiskaping, sier Solevåg.