Dette melder hydrogen.no.

EU-kommisjonens ferske «Hydrogen and Decarbonised Gas Package» innebærer et betydelig fremstøt for utviklingen av Europas,og verdens første, indre marked for hydrogen.

- Innen 2030 ønsker vi at Europa skal ha et konkurransedyktig, åpent og dynamisk hydrogenmarked, med hydrogen produsert der det er rimeligst, handlet i flytende markeder og lett tilgjengelig for forbrukerne, sa EU-kommissær for energi, Kadri Simson, da pakken ble lagt fram.

Børshandel med hydrogenkontrakter

Administrerende direktør Jorgo Chatzimarkakis i Hydrogen Europe betrakter dette som et skjellsettende gjennombrudd.

- Gullalderen for hydrogen starter i dag. Dette kan være lovforslaget som vil etablere hydrogen som en handelsvare, sa han da EU-ledelsen la fram sine ambisjoner for et felleseuropeisk hydrogenmarked.

Seniorrådgiver Andreas Schwenzer hos Horvath & Partners sier til Reuters at en børs for hydrogen burde vekke interesse.

- Handel via standardiserte kontrakter istedenfor individuelle avtaler for hver transaksjon er mye mer effektivt, sier han.

EEX griper etter ledertrøyen

Norge har tradisjon for å utvikle velfungerende energimarkeder. Vi etablerte verdens første internasjonale kraftbørs allerede i 1996. En hydrogenbørs etter tilsvarende modell kan være et velegnet nav i en ny markedsplass for hydrogen.

- EU løfter hydrogen på lik linje med gass. Det viser at EU for alvor ser potensialet i hydrogen. Å etablere et bærekraftig hydrogenmarked, med en transparent prisfastsettelse, er viktig både for selgere og kjøpere. Det vil ha stor betydning også for våre medlemmer, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Økende omsetning vil forsterke behovet for en velfungerende hydrogenbørs, både med handel i spotmarkedet og for prissikring av fremtidige hydrogenkontrakter.

Energibørsen EEX har allerede siktet seg inn på å etablere en ledende markedsplass for hydrogenhandel. Den 10. november i fjor samlet EEX 120 markedsaktører fra 12 land til sitt første møte i «EEX Hydrogen Working Group».

Siktemålet for arbeidsgruppen er å utforme et bærekraftig engroshandelsmarked for hydrogen.

Deltakerne ønsker også å etablere en prisindikator for hydrogen, gjennom en egen «Hydrogen Index».