Dette melder Norsk-Tysk Handelskammer.

Ifølge en pressemelding fra Det tyske nærings- og klimadepartementet (BMWK), har den tyske forbundskansleren, finansministeren og nærings- og klimaministeren blitt enige om å anbudsutsette ny kraftverkskapasitet på opptil 4 ganger 2,5 GW som en del av kraftverkstrategien. Dette skal skje i form av gasskraftverk som kan omstilles til hydrogendrift («H2-ready»). Driften skal legges om til hydrogen en gang mellom 2035 og 2040, det konkrete tidspunktet skal være klart i 2032. Kraftverkene skal ligge på systemrelevante steder som er gunstig plassert i strømnettet der det generelle forbruket er høyt. Finansieringen skal skje via det såkalte klima- og transformasjonsfondet.

I tillegg til hydrogendrift kan også en kombinasjon med CO2-lagring være aktuell. I pressemeldingen heter det at «potensiell CO₂-fangst og -lagring for kraftverk med gassformige energikilder skal utredes innenfor rammen av karbonhåndteringsstrategien.»

- Vi er veldig glade for at regjeringen nå går videre med kraftverksstrategien. Det er et positivt signal for bedriftenes forsyningssikkerhet og en investering i Tyskland som næringslivsarena, sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, om planene.

I følge BMWK er målet med kraftverkstrategien å skape rammer for investeringer i moderne, fleksible og klimavennlige kraftverk som skal kunne drives med hydrogen i fremtiden. Det sikrer at strømforsyningen også vil være klimavennlig i tider med lite sol og vind. Strategien er særlig viktig for utfasingen av kullkraft innen 2030. Nye kraftverk med tilstrekkelig kapasitet er en forutsetning for at de gamle kullkraftverkene skal kunne tas ut av drift uten å sette Tysklands forsyningssikkerhet i fare.

I Tyskland er det blandede reaksjoner: Først og fremst er det lettelse over at det er oppnådd en enighet, men representanter fra enkelte fagorganisasjoner ønsker ytterligere tiltak. I en pressemelding fra forbundet for tysk energi- og vannkraftnæring (BDEW) uttaler direktør Kerstin Andreae følgende: 

- Dette er et viktig skritt på veien til å oppnå klimanøytralitet, samtidig som forsynings- og systemsikkerheten opprettholdes. (...) Den politiske enigheten må nå munne ut i et konkret lovforslag innen kort tid, slik at den første anbudskonkurransen kan utlyses allerede i år.» Også tysk gass- og vannfaglig forening (DVGW) uttaler at kunngjøringen må følges opp av handling, særlig med henblikk på produksjon av hydrogen.

Ifølge flere tyske medier anslår de ansvarlige departementene at kostnadene for å sikre strømmarkedet vil beløpe seg til mellom 15 og 20 milliarder euro i perioden med kapasitetsmarked. Pengene skal komme fra klima- og transformasjonsfondet.

Kraftverkstrategien skal nå diskuteres med EU-kommisjonen. Det er ennå usikkert om konkurransemyndighetene i Brussel vil godkjenne den.