Dette melder FutureBuilt.

– Dette var en stor dag for Bærum kommune. I dag mottok vi mye honnør, heder og ære for den sterke posisjon vi har tatt når det gjelder klimakloke bygg, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog på toppledersamlingen.

Blant de fire bærumsprosjektene som mottok plaketter var det nemlig to kommunale prosjekter og et offentlig-privat samarbeidsprosjekt. Prosjektene som mottok plakett var Treklang, som består av Oksenøya skole, barnehage og sykehjem, omsorgsboligene i Eiksveien 116, varetransportprosjektet Fornebu Hub og rehabiliteringen av Eikeli videregående skole. Plakettene ble overrakt i Oslo rådhus. 

– Vi legger lista høyt når vi selv bygger våre formålsbygg, og vi samarbeider godt med utbyggere som også har høye klima- og miljøambisjoner, la ordføreren til.

– På Treklang er alle de tre byggene planlagt som nesten-nullenergibygg, og det er brukt ekstrem-lavkarbonbetong til all plasstøpt betong. Store deler av barnehagen er bygget i tre, og det meste av bo- og behandlingssenteret et bygget i massivtre. Demonterbarhet har vært fokus gjennom hele prosjektet.

– Også i Eiksveien er massivtre hovedmateriale. Bygget har solcelleanlegg på taket, og geobrønner dekker oppvarmingsbehovet.

Færre kjøretøy og triveligere bomiljøer

– Fornebu Hub legger til rette for at varer som vanligvis blir levert hver for seg, kommer samtidig i samme kjøretøy. Kjøretøyene som er knyttet til Fornebu Hub skal i hovedsak være utslippsfrie. Dette vil bidra til færre og mindre kjøretøy, og gi triveligere bomiljø og attraktive nabolag, understrekte ordføreren.

Ombrukstegl

– Rehabiliteringen av Eikeli videregående skole er et flott prosjekt, der Viken fylkeskommune er utbygger. Klimagassutslippene er redusert med 60 prosent, og solceller, tre, lavkarbonbetong og ombrukstegl er stikkord for prosjektet. 

– Eikeli videregående er Norges første større bygg med CE-merket ombrukstegl. Gammel framfor ny murstein sparer samfunnet for store CO2-utslipp knyttet til produksjon og brenning, og på Eikeli har ombrukstegl bidratt til å spare miljøet for 106 tonn avfall og hele 26,5 tonn CO2. Det tilsvarer å kjøre fra Oslo til København 265 ganger med bensinbil, påpekte Hammer Krog.

Rehabilitering som varmer

Både Hammer Krog og Søndenaa er stolte av de ferdigstilte forbildeprosjektene. I Oslo var det Sofienberggata 7 og Furuset hageby som fikk overrakt hver sin plakett.

– Sofienberggata 7 er rehabilitert uten at beboerne har måtte flyttet ut. Den kommunale boliggården på Grünerløkka har fått nye, høyisolerende fasader, nytt ventilasjonsanlegg, energibrønner og solenergi på tak og fasader som til sammen skal redusere byggets energiforbruk med mer enn 70 prosent. Dette er rehabilitering som varmer – bokstavelig talt, sa Herman Søndenaa da han overrakte plakett til utbygger Boligbygg Oslo KF.

Store klimabesparelser

Også Oslobygg fikk heder og ære på arrangementet i Oslo rådhus. FutureBuilt-prosjektet Furuset hageby er en såkalt demenslandsby der beboerne skal få leve så fritt som mulig, samtidig som de blir tatt vare på.

– I dette prosjektet er det gjort store klimagassbesparelser på materialsiden ved hjelp av blant annet ekstrem-lavkarbonbetong, naturstein, trekonstruksjoner og bio-vinyl. Anlegget vil få grønne tak, der det etableres en turløype for beboerne, og takene brukes også for å håndtere overvann og energiproduksjon, fortalte Søndenaaa før han overrakte plakett til utbygger Oslobygg.

Avslutningsvis fikk også Ombygg-teltet på Økern litt oppmerksomhet. Innovasjonspiloten fikk plakett allerede da det åpnet i mars måned, men også i Oslo rådhus vanket det velfortjent skryt for arbeidet Ombygg gjør for at brukte byggevarer skal bli minst like attraktive som nye.