Vow, tidligere Scanship, skal bygge en pilot som skal verifisere en pyrolyseteknologi for fremstilling av metallurgisk biokull. Pyrolyse innebærer å spalte faste, organiske kjemiske forbindelser til nye produkter ved hjelp av oppvarming uten tilgang på luft. Norsk metallurgisk industri bruker 900 000 tonn fossilt kull årlig, og målet for Vow er følgelig å framstille et unikt biokull som erstatter deler av dette kullet, melder Enova.

- Vi er svært entusiastiske og takknemlige for Enovas beslutning. Gjennom denne støtten vil Enova spille en viktig rolle i utviklingen og utbredelsen av en teknologi som vil gjøre det mulig for blant annet metallurgisk industri å avkarbonisere sin virksomhet og bidra til å oppfylle verdens klimamål, sier administrerende direktør Henrik Badin i Vow.

Stort spredningspotensial

Biokull har vært produsert i lang tid, men det har frem til nå vært krevende å fremstille riktig kvalitet og i industrielt volum til metallurgisk industri. Utfordringene har vært betydelig støving og konsistensen på kullet. De store behovene for biokull gjør at man også må se forbi jomfruelig skogsvirke som råstoff i produksjonen.

- Wow har arbeidet frem et svært lovende prosjekt som har stor spredningseffekt. Dersom de lykkes, vil dette bidra til å redusere klimagassutslippene innenfor ferrolegeringsindustrien både i Norge og verden for øvrig, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Bredt samarbeid

Det er denne utfordringen Vow nå griper tak i, godt hjulpet av sitt franske datterselskap Etia som er blant Europas ledende innenfor pyrolyseteknologi. I tillegg har Vow fått med seg Vardar Varme, Elkem og Lindum i arbeidet med piloten.

- Det er svært gledelig å se det gode samarbeidet som Vow legger opp til. Det borger for god læring fra prosjektet, og at selskapene ser gode markedsmuligheter fremover, sier Nakstad. 

Et annet klimaregnskap

Enova er spisset som klimavirkemiddel og skal bidra til utviklingen av løsninger og teknologier som kan gjøre omstillingen til lavutslippssamfunnet raskere og billigere. Enovasjefen ønsker derfor Vows prosjekt velkommen.

- I lavutslippssamfunnet må industrien produsere med vesentlig lavere klimagassutslipp enn i dag. Dette prosjektet skal produsere biokullet mer effektivt og, dersom det lykkes, utvikle et marked for biokull som vil fortrenge det fossile kullet. Da får vi et annet klimaregnskap, sier Nakstad.