Dette melder Norsk Fjernvarme.

Omtrent 50 milliarder kilowattimer (TWh) strøm brukes hvert år til oppvarming av bygninger i Norge, ifølge statistikk fra NVE. Samtidig bobler samfunnet nærmest over av varmeressurser som ikke utnyttes.

— Hvorfor snakker ikke flere om dette i strømdebatten? Det er et stort paradoks at ikke gjenbruk av samfunnets overskuddsenergi får mer oppmerksomhet i debatten om ny kraftproduksjon. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier daglig leder Trygve Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme.

Gode historier

Sammen med tolv medlemsbedrifter lanserer Norsk Fjernvarme nå nettstedet overskuddsenergi.no, som skal fortelle gode historier om hvordan gjenbruk av overskuddsenergi er mulig.

— Vi tror folk flest i liten grad er klar over hvor overskuddsenergien finnes og hva den kan brukes til, sier Tomren-Berg.

Lansering med sjokoladepudding

Selve lanseringen av nettstedet skjer på arrangementet "Sjokoladepudding med overskuddsenergi" på Arendalsuka onsdag.

— Tittelen viser til hvordan Tines meieri i Ålesund har erstattet naturgass med spillvarmebasert fjernvarme i produksjonen av sjokoladepudding. Dette er én av historiene som nå ligger på nettstedet, sier Tomren-Berg.

Budskap mellom linjene

Selv om overskuddsenergi.no ikke handler om politikk, ligger det også et budskap til landets politikere mellom linjene.

— Hvis Norge greier å utnytte mer overskuddsenergi til det vi bruker mest strøm til, nemlig varme, vil det redusere behovet for ny kraftproduksjon. Samtidig rydder det plass i kraftnettet når det trengs som mest. Dette er vinn-vinn for både samfunnet og det grønne skiftet, sier Tomren-Berg.

Praktisk info om lansering

Lanseringen av overskuddsenergi.no finner sted på Arendalsuka onsdag 17. august klokka 09.30 på arrangementet "Sjokoladepudding med overskuddsenergi" på Fornybarbåten Legacy of the Fjords, som ligger på kaiplass 9 på Langkaia  i Pollen.

Arrangementet er åpent for alle og kan også følges på stream. Mer informasjon og lenke til stream finner du her:

https://www.facebook.com/events/455536429294075

Blant de medvirkende på arrangementet er:

Leder samfunnsansvar Bjørn Malm i Tine
Adm. dir. Cecilie Jonassen i WOW Green Metals
Forskningssjef Petter N. Røkke i SINTEF Energi
Stortingsrepresentant Ove Trellervik (H)
Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp)