Dette melder Oslobygg KF.

Med dagens energisituasjon er kampanjen i regi av Grønn Byggallianse viktigere enn noen gang. Den setter daglig drift av bygninger på dagsorden og synliggjør betydningen av systematisk arbeid med den kommunale eiendomsmassen.

Hovedmålet er å avdekke unødvendig energiforbruk utenfor driftstid, såkalte energityver.

Oslobygg har høye ambisjoner når det gjelder miljø og energieffektivisering. Dagens kritiske energisituasjon tydeliggjør behovet for tiltak. En viktig del av løsningen er hva vi gjør i daglig drift; ofte er det enkle grep som skal til for å få ned energiforbruket, sier eiendomsdirektør i Oslobygg, Bente Bømark Hanssen.

I år har Oslobygg tatt for seg fire skolebygg og fire barnehager. Byggene er valgt fordi at de har et høyt energiforbruk uten av det er klare årsaker til det. I aksjonen onsdag var over 80 personer (energijegere) fra ulike deler av Oslobygg, Utdanningsetaten og teknisk personell var med for å identifisere energityvene og å lære mer.

I år er vi flere enn noen gang ute på eiendommene etter stengetid, og det som er typisk å finne, er avvik i tekniske systemer som ventilasjon, varme og lysanlegg. Noe som også ble avdekket denne gangen, sier leder for energi og miljø i Oslobygg, Magnhild Kallhovd.

Bygninger anses å stå for 40 % av verdens energiforbruk. Det finnes et stort potensial for energibesparelser i bygg. Ved å jobbe systematisk med å identifisere og rette avvik, samt sette søkelys på læring og erfaringsutveksling, vil Oslobygg bidra til å redusere energiforbruket i Oslo kommune og å spare miljøet.