– Hvis alle medlemmene i Grønn Byggallianse, som besitter en eiendomsmasse på cirka 50 millioner kvadratmeter, hadde gjennomført ”Fang energityven” med samme resultat, så vil besparelsen ha vært cirka 233 GWh, sa rådgiver Kjell Petter Småge i Grønn Byggallianse, da han presenterte resultatene fra Fang energityven på ”Årets grønne driftskonferanse”, som ble arrangert den 24. november. – I reduserte CO2-utslipp ville dette ha gitt et resultat på cirka 7 000 tonn hvis vil legger den nordiske energimiksen med en CO2-faktor på 31 gram/kWh til grunn.

– Hvis alle næringsbyggeiere i Norge hadde gjennomført ”Fang energityven” i sin bygningsmasse, som er på 129 millioner kvadratmeter, ville resultatet vært en besparelse på 600 GWh, sa Småge. – Da snakker vi om et redusert CO2-utslipp på over 18 000 tonn.

Grønn Byggallianse har kick-off for ”Fang energityven” onsdag i uke 41. Da har de fleste startet fyringssesongen, og det begynner å bli mørkt ute.

– Å gjennomføre en kontroll av tekniske anlegg utenom driftstid er noe vi mener byggeiere bør gjøre med jevne mellomrom hele året. Det er ikke sånn at man må gjøre det i oktober eller november, man kan også gjøre dette i januar og i februar, sa Småge. – Grønn Byggallianses kampanje er en påminnelse om denne viktige sjekken. 

– Driftspersonellet er som regel tilstede kun innenfor driftstiden Dette utgjør 30 til 40 prosent av årets timer. I et typisk kontorbygg er driftstiden på 2 600–2 800 timer pr. år og drifterne er til stede i deler av denne tiden, og har mulighet til å følge med på hva som skjer. Resten av tiden lever bygget sitt eget liv, sa Småge.

Bruker like mye energi når det ikke er folk til stede

Småge nevnte et eksempel med et bygg som benyttet fjernvarme til oppvarming og hadde en elektrisk grunnlast på 90 kW utenom driftstiden (om natten). På dette bygget utgjorde dette et årlig forbruk av elektrisk energi på 43,8 kWh per m2 per år, noe som er en vesentlig andel av det totale energiforbruket på eiendommen. Kontorbygget har en driftstid på 2 400 timer i året og blir driftet av gode driftere. – Dette bygget bruker like mye elektrisk energi i de 6 360 timene det ikke er i drift, som i de 2 400 timene det er i drift, sa han. 

– Dette er tilfelle i veldig mange bygg som vi ser på. De bruker like mye energi når det ikke er folk der, som når det er folk til stede. Det er dette som er fokuset for ”Fang energityven”, sa Småge.

Du kan lese hele saken i EnergiRapporten nr. 37/22. Bestill abonnement, her!