– Det gjelder å finne de enkle tiltakene som gjør at du kan spare mye strøm med relativt liten innsats, uten at det koster. Kampanjen er gratis og åpen for alle. Hvis dere vil spare strøm på arbeidsplassen, på skolen eller i borettslaget bør dere bli med å fange energityver i høst, sier Maren Esmark, seksjonssjef for energibruk og europeiske rammebetingelser i NVE i en melding fra NVE.

Målet med kampanjen er å kutte unødig strømforbruk og spare driftskostnader i både offentlige og private bygg.  

Hva er typiske energityver? 

Typiske energityver er energikrevende kilder som står på i bygg når det ikke er folk i bygget. Det kan for eksempel være:  

  • ventilasjonsanlegg som går  
  • lys som står på  
  • PC-skjermer som ikke er avslått  
  • varme eller kjøling som står på helt unødvendig 

Kampanjen retter seg mot de som drifter bygg og skal hjelpe i jakten på strømkilder som gir unødvendig energibruk.  

Oppfordrer både næringsliv og offentlige aktører til å delta 

NVE er nylig utpekt som koordinator for energieffektivisering, og vil bidra til å øke oppmerksomheten og vise potensialet som finnes for å spare energi i alle sektorer.  

Kampanjen starter 16.oktober og varer i en uke. NVE og Grønn Byggallianse oppfordrer aktører fra næringslivet, offentlige aktører og kommuner til å være med å gjennomgå sine bygg og fange energityvene. Aktuelle bygg kan være kontorbygg, kjøpesentre, borettslag, skoler, barnehager og driftsbygg. 

– Energieffektivisering er summen av mange små og store beslutninger, derfor må vi ha med oss både privat næringsliv, kommuner og offentlige aktører over hele landet for å få resultater. Alle kilowattimer spart er bra for virksomheten, bra for klima og natur og er med på å få ned strømprisen, understreker Esmark. 

Hvorfor fange energityver? 

Når vi fanger energityver og kutter unødvendig energibruk går forbruket og kostnadene ned på kort sikt, uten at det går ut over komforten. Sammen oppnår vi en mer effektiv energibruk i bygg som kan frigjøre kraft til å elektrifisere andre deler av samfunnet. Slik bidrar energieffektivisering til å kutte i klimagassutslipp og vi sparer naturen for konfliktfylt kraft- og nettutbygging.  

Ofte koster det lite å kaste ut de energityvene som stjeler kilowattimer. Gjennom å bli med kan din virksomhet:  

  • identifisere og gjennomføre enkle tiltak som reduserer energiforbruket  
  • øke kompetansen gjennom erfaringsoverføring og opplæring   
  • spare penger gjennom mer effektiv drift  
  • bidra til økt energieffektivisering i bygg   

Les mer om kampanjen på fangenergityven.info og meld på dine bygg allerede nå.