Dette melder Norsk Varmepumpeforening.

Forslaget til endringer i teknisk forskrift (TEK) har vært på høring, og Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er svært kritisk til en rekke punkter. Blant annet til å bruke netto energi som utgangspunkt for rammekrav, og til at energikravene ikke skjerpes.

Strengere energikrav kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, viser en rapport Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk) selv bestilte for å vurdere energikrav basert på levert energi.

Uakseptabelt at DiBK overkjøres

Erichsen & Horgen og Samfunnsøkonomisk Analyse konkluderte i rapporten at tradisjonelle varmepumper er samfunnsøkonomisk lønnsomme for både kontorbygg, boligblokk og sma?hus. 

- Derfor mener vi det er absurd og fullstendig uakseptabelt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overkjører DiBK sitt forslag om å bruke levert energi, poengterer rådgiver Bård Baardsen i NOVAP. 

Still krav til maksimale klimagassutslipp

NOVAP er også kritisk til at forslaget til endringer i TEK åpner for at et bygg kan ha høyere energibehov hvis klimagassutslipp fra materialer reduseres.  

- Det er en svært uheldig sammenblanding. Vi er positive til å stille klimakrav til materialer, men mener kravene til både utslipp fra materialer og energibruk må skjerpes, sier Baardsen. For materialer kan det gjøres ved at forskriften innfører obligatoriske grenseverdier (rammekrav) til maksimale klimagassutslipp.

Les hele saken på novap.no.