– Vi i Celsio er svært takknemlige for at Liv Monica sjenerøst har delt sin kunnskap og kompetanse og sitt enestående engasjement på fornybarområdet med oss. Liv Monicas innsats er en viktig årsak til at vi er her vi er i dag, sier administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio, Knut Inderhaug i en melding. – Samtidig er det en stor styrke for oss i den tiden vi nå går inn i, at vår største eier går så tungt inn i styret vårt. Vi ser frem til å samarbeide tett og godt med Finn Bjørn Ruyter og det nye styret, tilføyer Inderhaug.

– Jeg er stolt over å ha vært en del av et selskap som skaper verdier både for eierne og samfunnet i det grønne skiftet. Virksomheten har utviklet seg på imponerende vis. Fjernvarme er en bærekraftig løsning for fellesskapet. Celsio har håndtert svingninger i kraftpris med samfunns- og kundeforståelse. Selskapet utvider kundetilbudet med komforttemperatur og kjøling. Karbonfangstanlegget på Klemetsrud vil bli bygget og vil få internasjonal anerkjennelse for reduksjon av klimautslipp på avfallsforbrenning og tilpasningsdyktig prosjektgjennomføring. Oslo kommune og Hafslund har vist profesjonelt og langsiktig eierskap. Tidligere eier Fortum og nå HitecVision og Infranode har vesentlig styrket og fremtidsrettet virksomheten. Jeg ønsker det aller beste for virksomheten og organisasjonen fremover og vil gi en særlig takk for samarbeidet til Knut Inderhaug og hans kompetente og gode ledergruppe, sier Liv Monica Stubholt.

Etter et år med nye eiere er det naturlig at konsernsjefen i Hafslund, majoritetseieren i Hafslund Oslo Celsio, går inn som styreleder i selskapet. Ruyter er også styreleder i Hafslunds deleide vannkraftselskap, Hafslund Eco Vannkraft.

– Vi er veldig glade for det arbeidet Liv Monica har gjort, og for at hun har hatt vervet over en lengre periode. Hun har bidratt med sterk kunnskap om avfallsforbrenning, fjernvarme og karbonfangst og lagring, og vi vil fortsette å trekke på hennes tunge ekspertise på andre måter enn gjennom styreledervervet. Hafslund Oslo Celsio er et viktig selskap for Hafslund, og jeg ser frem til å følge selskapet tett fremover som ny styreleder, sier Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund.

Hafslund Oslo Celsio får også to nye styremedlemmer ved at Per Langer og Toril Benum kommer inn. Det skjer også endringer blant de ansattvalgte representantene til styret. Erik Åstebøl-Storaas går ut av styret, og Oda Storhaug kommer inn.

Det nye styret i Hafslund Oslo Celsio ser etter generalforsamlingen 11. september 2023 slik ut:

Styreleder:
Finn Bjørn Ruyter

Styremedlemmer: 
Toril Benum
Ulrika Jardfelt 
Per Langer
Kari Ekelund Thørud

Ansattvalgte medlemmer av styret:
Agnar Bjarne Thesen
Jane Koppang
Oda Storhaug