Dette melder NBBL.

Nå er det klart at Olje- og energidepartementet støtter felles anbefaling fra 29 nettselskaper og organisasjoner om endringer i nettleiemodellen fra 1. juli.

–Den nye nettleieløsningen vil gjøre det gunstigere og lettere å spare strøm, og å produsere egen strøm. Det er viktig for boligeiere og husholdninger, også i borettslag og sameier. Samtidig gir løsningen økt nettutnyttelse som begrenser behovet for å investere i ny nettkapasitet. Det er bra for alle, sier Fredriksen.

Mer rettferdig nettleie

–Nå får vi en mer rettferdig nettleie, hvor de som belaster strømnettet mest slik at behovet for utbygging øker, betaler noe mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig. Det er ingen som ønsker å betale for at naboen skal lade to elbiler samtidig på dagtid, når det er fullt mulig å lade sakte om natten når det er god kapasitet i strømnettet, avslutter Fredriksen.

NBBL representerer 41 boligbyggelag med totalt 1.186.000 medlemmer og er blant de 15 interesseorganisasjonene som i mars kom til enighet med nettselskapene om forslag til ny nettleiemodell. NBBL deltar også i Energikommisjonen sammen med bl.a. NHO, LO og representanter fra industrien.

Overgangsperiode på to år

Etter innspill fra flere organisasjoner og nettselskaper har regjeringen beslutte å innføre en overgangsperiode på to år for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av inntektene til nettselskapene.

–Målet med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene, mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Fakta om nettleien

  • Energileddet (som betales per kilowattime i forbruk) skal utgjøre minimum 50 prosent av nettselskapenes inntekter fra den aktuelle kundegruppen. Kravet fra myndighetene var opprinnelig at energileddet skulle utgjøre maksimum 50 prosent.
  • Energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk (som elbillading) til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Differensiering vil gjøre nettleien mer komplisert, og begrenses til et skille mellom dag og natt/helg av hensyn til forbrukerne.
  • Den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet, skal hentes gjennom et kapasitetsbasert fastledd (som betales per måned), som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Dette fastleddet baseres ikke på maksforbruk i én enkelttime.