Formålet er å aktualisere energieffektivisering som et tema i kommunale nettverk og inspirere til handling og erfaringsdeling gjennom innlegg som tar for seg hvordan kommuner kan oppnå energieffektivisering, melder NVE.

Det blir blant annet innlegg fra Klimaetaten i Oslo kommune om deres virkemiddelanalyse, Green Mountain om energieffektivisering i sammenheng med bygging av datasentre og fra NHO Byggenæringen om hvordan deres håndverkere kan hjelpe kommunene.

Arrangementet vil åpnes med en videohilsen fra Kjetil Lund, før Maren Aschehoug Esmark forteller om resultatene fra en kommunespørreundersøkelse om energieffektivisering og arbeidet til NVE med å utvikle et kommunefordelt energiregnskap.

Påmelding og program her!